Vecka 7, 2016

Allmänt

Under veckan har ESS fotbollslag haft sin första match, mot Adolfsbergs IK (Angelas lag som tidigare gått på skolan). Vilken kämparanda! Vi är så stolta!

VB07-2016-1

Friluftsdagen i nationalparken ”Wang Kaew”i torsdags blev en succé! Det blev en riktig lära-känna-dag, då elever i olika åldrar fick samarbeta och lära känna varandra mer. Alla uppgifter genomfördes med stort engagemang och kreativitet! Härligt!

Dagen började med att eleverna fick göra namnlekar så att alla ska kunna allas namn. Sedan blev de indelade i åldersblandade grupper och fick gå till tre olika stationer där de fick utföra olika uppdrag. Vid en station fick de skriva positiva saker om alla på skolan, vilket också innebar att de fick prata och berätta om sina klasskompisar för de andra i gruppen. En annan station innebar att de skulle hitta föremål på alfabetets alla bokstäver under en viss tid, vilket innebar att de fick tänka till, både vad saker heter på olika språk och hur saker kan benämnas på olika sätt (en myra är ju också en insekt och ett kryp!). Vid den tredje stationen skulle de räkna ut gruppens ålder, hämta dubbelt och hälften av snäckor, stenar, långa och korta pinnar, samt gräva en grop med ett visst djup och rita de 4 vanligaste geometriska figurerna. Här behövde alla elever bidra med information för att uppgiften skulle lyckas och de äldre fick förklara olika begrepp och matematiskt språk för de yngre.

När uppdragen hade utförts var det dags att äta en god pastasallad och få lite tid till fria aktiviteter. Det blev mycket bad i härliga vågor, strandlek, fotboll och bara skönt häng tillsammans.

Innan vi åkte tillbaka till skolan hade vi en tävling där alla grupper fick bygga sandtorn. Tornen bedömdes både utifrån höjd och utseende. Roligt att se elevernas samarbete, entusiasm och kreativitet!

VB07-2016-2

Dagen var dock inte slut i och med att vi kom tillbaka till skolan klockan 13.40. Efter att ha gått igenom och diskuterat svar och resultat kring uppgifterna eleverna utfört, avslutade vi med gemensam dans. Då alla elever lärt sig att dansa ”jenka” på idrotten, gjorde alla elever ett långt tåg och dansade tillsammans! Dessutom fick de lära sig att dansa den gamla klassikern fågeldansen! Detta fick avsluta en härlig dag som gått i vänskapens, samarbetets och kreativitetens tecken och klockan 14.15 så verkade det vara väldigt glada, men också trötta elever som lämnade skolgården med en skön känsla i kroppen.

Det har nu producerats en film, med bilder, filmer och musik som ger er en god inblick av både dagen och må bra-känslan kring den. Klicka på följande länk för att se den:

Friluftsdag, 18 feb, 2016

Medan hela skolan var på friluftsdag passade förskolan på att använda skolans alla ytor och vrår och hittade på en massa kul! Mer om det under förskolan!

De elever som kommit nya denna vecka var Emelie år 2, Timmy år 8 och Evelina år 9. Välkomna!

De som slutat denna vecka är Olle, Elsa, Ceasar och Ylva. Tack för den här tiden!

Nästa vecka kommer det inga nya elever, men däremot kommer Eric och Carl (årskurs 1-2) till oss igen tisdag till fredag, då de har lov från sin internationella skola och vill ta vara på varje dag för ett lärande av sitt svenska uttal:)

Nästa vecka kommer grupperna att integreras lite under måndag och tisdag då Eva ej är på plats. Elevantalet är färre nu och därför kan vi kombinera våra kompetenser och resurser, samt att vi under tisdagen kommer ha en vikarie som heter Robin på plats under några timmar på förskolan, vilket gör att Anneli kan stärka upp skolans verksamhet.

Sjukanmälan görs därför bara på skoltelefonen, 0628580853 under dessa dagar.

Förskolan Pussel

Denna vecka har vi haft ”Djurtema”.

Vi har pratat om stora, små, svenska, thailändska och vilda djur mm.

Vilka djur finns i både Thailand och Sverige? Vilka finns bara i vissa länder?

Sånger och ramsor har handlat om djur så om barnen kommit hem och haft en konstig grimas beror det på att de varit på Tigerjakt :). På torsdagen hade vi hela skolgården för oss själva! Då skapade vi en hinderbana där balans, koncentration och smidighet sattes på prov och det var ett måste att akta sig för hajar och andra sjödjur. På eftermiddagen flög bonden Olsson förbi och han hade tappat alla sina djur på skolgården. Barnen var snälla och letade rätt på dem.

Veckan avslutades med besök på lekparken på förmiddagen där klätter och samarbete var fokus. På eftermiddagen var det “disco” för de barn som ville.

Nästa fredag kommer vi att åka Song Taew ner till stranden och liten bad, lek och avslutnings fest för mig (Anneli), samt två av barnen.

Anneli, Sofie och Jampa

Förskoleklass

Nu när det bara är 2 st elever i förskoleklass, så går de in och arbetar i klass 1-2 under några lektioner i veckan. De arbetar då med att skriva bokstäver, läsa korta ord och instruktioner, skriva siffror, 10-kompisarna, samt begrepp (kort, långt, mindre, större med flera).

Det är bra för eleverna att stegvis få se hur det är att arbeta i “klassrummet” och då och då ha det som en brygga, inför kommande läsår, då de ska börja i årskurs 1.

Marie

1-2

I veckan som gått så har det varit en stor variation i klassens arbetsområden! Inget gemensamt tema, då samtliga elevers planeringar har skiljts åt väldigt mycket för första gången på hela terminen nästan!

Kroppen, vinterns djur, vattnets kretslopp och olika studietekniker i att forska egen fakta, har NO:n handlat om. I svenskan har några fortsatt skriva sagor för hand medan en del tränat på ASL via Ipad. ASL handlar om att skriva sig till läsning, där eleven på Ipaden hör bokstavsljuden när han/hon skriver, samt får texten uppläst och då kan höra om det ska vara ett eller två s i ordet “buss” för annars uttalas det “bus”.

I SO har 2 av eleverna nästan blivit klara med järnåldern och ska nästa vecka få jämföra de olika tidsepokerna och se vad de har lärt sig. I matematiken så har det varit fokus på tiotalen och hur man tänker kring 10:ans tabell. Även olika sätt att få 7-kompisar, (0+7, 1+6, 2+5, 3+4 och bakvänt) 8-kompisar och 10-kompisarna har vi fortsatt arbeta med.

Mönster, area och uppställning med växling har även förekommit i klassrummet. En del digitala verktyg och appar, såsom King of Math, Minilobes svenska, och ABC-raketen har utforskats och idag hade även eleverna träslöjd där de fortsätter med tillverkningen av sin smörkniv. Så man kan säga att flexibiliteten och anpassningen hos eleverna inte går att klaga på, då de fixar denna variation av uppgifter på ett väldigt smidigt sätt!

Torsdagens friluftsdag var ett väldigt positivt inslag där eleverna lärde känna de äldre eleverna och där samtliga vågade ta för sig och bidra med sin kunskap kring de olika uppgifterna de hade!

En film med bilder och filmer från friluftsdagen finns att kika på, om ni klickar på länken i texten “Allmänt” ovan.

Marie

3-5

Då vi nu är något färre elever i gruppen blir det en något mer familjär atmosfär i klassrumet. Eleverna är inte sena med att erbjuda varandra hjälp om någon kört fast. Det har arbetats med järnåldern, engelska glosor, berättelser, dagboksskrivande, samt likheter och skillnader religioner emellan. Detta är bara ett axplock av de uppgifter som eleverna arbetat med. Veckan har även innehållit en friluftsdag, där jag vill ge ett stort beröm till eleverna då de tog ett stort ansvar och bidrog i högsta grad till en väldigt lyckad och trevlig dag. Tre av eleverna har även haft sitt andra tillfälle träslöjd.

Linus

6-9

Denna vecka slutar tre elever; Elsa, Ceasar och Ylva, så nästa vecka blir vi lite färre i klassen. Så här såg dock klassen ut den här veckan.

VB07-2016-3

Under veckan har det kämpats med matteprov, kemiprov, förberedelser inför nationella prov och prov där hemma efter tiden här. Som högstadieelev är det extra mycket som förväntas av en, men jag tror att det är en viktig erfarenhet att få pröva sina vingar och se att det går!

Då jag inte är på plats under måndag och tisdag kommer extralektionen på måndagen att utgå.

Eva

Idrott

Under veckan har vi enbart haft ett idrottstillfälle då torsdagens lektion uteblev på grund av friluftsdag. Under tisdagen var det basket som utövades. Eleverna var uppdelade i två grupper (äldre och yngre) då basket är en sport där fysiska förutsättningar spelar en stor roll, exempelvis längd. Eleverna fick bekanta sig med sporten utan de mest avancerade regeltolkningarna, utan istället lade vi fokus på det mest grundliga delarna (passningar, steg och skott) av sporten.

Linus

Fotboll

Under onsdagen kom det som är belöningen för alla fotbollsspelare – Den så kallade moroten till att träna och försöka utvecklas, det vill säga MATCHEN. Under onsdagen genomfördes en match mellan ESS och ett kombinerat pojk och flicklag från Adolfsbergs IK (Angelas lag). Vi hade inför matchen ett gäng smått nervösa och förväntningsfulla elever. För flera av dem var detta deras första match någonsin. Hur klarade sig då våra små lirare? Svaret var galant! De gjorde en jättebra insats. De sprang, kämpade, passade, dribblade och sköt. Gjorde vi några mål? Klart vi gjorde mål! – och att se den glädjen var enorm. Jag vill rikta ett stort tack till samtliga spelare för er insats, samt givetvis ett stort tack till alla de föräldrar, syskon och släkt mm som var där och stöttade oss i ESS.

VB07-2016-4

Linus