Vecka 4, 2016

Allmänt

Ytterligare en intensiv vecka har passerat då det varit full fart på alla fronter!

Nya elever denna vecka var: Filippa år 2 och Tindra år 5. Välkomna!

Denna vecka har vi fått säga hejdå till Sigge, Lisa, Tarzan och Agnes. Tack för den här tiden!

Nästa vecka börjar Michelle år 2, Olle år 4 och Elsa år 6. Hoppas ni kommer att trivas!

Nu verkar värmen vara tillbaka och vi vill påminna om att det är VIKTIGT att barnen har med vattenflaska till idrotten! De behöver dricka MYCKET när det är så här varmt. Även under en vanlig skoldag är det bra att ha en vattenflaska i klassrummet, speciellt efter raster med mycket aktivitet.

Vi påminner igen om att det är viktigt att anmäla både planerad frånvaro och sjukdom, antingen på skolans telefon 062-8580853 eller via maileva.e2@live.se. Det är viktigt för era barns säkerhet att vi vet var de befinner sig samt underlättar vår planering av verksamheten.

Förskolan Pussel

Den här veckan har vi arbetat med konflikthantering och det viktiga ordet ”förlåt”. På samlingarna har vi diskuterat hur man är en bra kompis. Vi har skapat en kompis och regel blomma där barnen har funderat hur de vill ha det på förskolan, hur de behandlar sina vänner och hur ska vi göra så att alla barn ska trivas.

VB04-2016-1

5-6 åringarna har övat på lägesord såsom, under, över, bredvid, bakom, samt stor, liten, och mittemellan . Vi läste och diskuterade kring boken ”Göra rätt och fel” som vi tidigare arbetat med. Det är en mycket bra bok att ha som stöd när man diskuterar kamratrelationer och konflikthantering .

Vi har utfört olika rörelselekar på gården, som vi pedagoger medvetet hade valt som koppling till samarbete och gemenskap i gruppen. Det fungerade bra och barnen hade en rolig och givande stund där alla lekte med alla.

I dag fredag har vi haft en bra dag med utflykt till lekparken följt av bra, gemensam lek på eftermiddagen. Medan vi hade ett öga på barnens lek, kunde vi pedagoger samtidigt möblera om och sortera bland leksakerna. Detta är ett gott tecken på att barnen samsas och leker bra tillsammans!

Jag ( Susanne) kommer jobba min sista dag den 12 februari. Jag kommer att sakna ESS och alla barnen jag har lärt känna jättemycket, men nu vill jag hem till Sverige där jag snart ska bli mormor till två bebisar.

Susanne, Anneli, Åsa, Ulrika, Jampa, Thomas

Förskoleklass + årskurs 1

Denna vecka kom det inget djur, utan vi repeterade de bokstäver vi tidigare arbetat med. Vi pusslade ihop dessa bokstäver och bildade ord med dem. Jag lovade eleverna att de skulle 1minuts rast för varje ord de kom på, så det blev en 38minuters lång rast den dagen! Mos, ris, ros, le, tre, al, ramla och samer var en del av de ord de kom på. Vi såg att vissa ord var väldigt korta medan andra var längre men hur kan man höra om ett ord är långt eller kort? Vi tränade på att klappa stavelser- mos, ris, ram-la, sa-mer och sedan fick de i uppdrag att klappa sina familjemedlemmars namn, samt hitta trestaviga ord på skolgården. Blom-kru-ka, sand-lå-da, ba-sket-boll med flera kom upp vid återsamlingen-

Bra jobb-at!!!

Storleksbegrepp i matematiken såsom lång, kort, mindre, störst och tung och lätt har också tränats.

Marie

1-2

Jag kan idag se tillbaka på en väldigt flitigt och arbetsam vecka med mycket fokus på individuella/ olika arbetsuppgifter i gruppen. Det gemensamma arbetet har handlat om Bronsåldern där målet var att veta vad brons är gjort av:

– Koppar och tenn, svarade en elev i årskurs 1 direkt.

Det är det häftiga med åldersblandade årskurser. De yngre hör och tar till sig “mer” kunskap än vad de behöver, vilket innebär att de förhoppningsvis kommer ha fördel av detta när de väl ska arbeta kring det området.

Träning av analoga klockan, de fyra räknesätten och delar av en hel i matematiken. Dialoger med talstreck, handstilsträning, lång och kort vokal samt läsning är lite av vad svensklektionerna handlat om. I engelskan har vi repeterat kroppsdelar och sjungit “head, shoulders, knees and toes”. Även jämförelser och olikheter mellan Thailand/Sverige har diskuterats och sammanställts. Planerande och genomförande av en intervju med en Thailändsk helgfiskare (Jampa som arbetar på förskolan) har en elev sammanställt till ett fin artikel med tillhörande bild. Artikeln som är skriven av Meja i årskurs 2 finns att läsa på skolan i fönstret ut mot skolgården.

VB04-2016-2

Meja och Jampa

Marie

3-5

Under veckan har det varit en stor variation på uppgifter som diskuterats samt genomförts. Det har varit ekvationer, hur ljuset fungerar, bondestenåldern, matematisk problemlösning på flera olika åldersnivåer samt lång och kort vokal med mera. Det har även genomförts en bilduppgift där vattenfärg var basen. Eleverna har visat en bra arbetsmoral och varit hängivna till sina uppgifter, vilket leder till en bra arbetsmiljö. Kommande vecka kommer att fortsätta i samma spår och jag hoppas att eleverna kommer tillbaka efter helgen med ny energi till att vilja lära sig ännu mer.

Linus

6-9

Ytterligare en vecka har gått med olika arbeten utifrån planeringar hemifrån och ”Sofia Distans”. Det arbetas för fullt med ryska revolutionen, svensk grammatik, grundläggande kemi, antiken, barnkonventionen, spanska och mycket mer. Det har också blivit en liten grupp med tysk konversation då en ovanligt hög andel av eleverna (över 25%) faktiskt läser tyska. Kul tycker jag som har bott i Tyskland och då kan använda mig av mina språkkunskaper och erfarenheter från den tiden!

Eva

Idrott

På tisdagens idrott var det fokus på samarbete och stafetter på olika sätt. Eleverna fick tillsammans fundera kring bra lösningar för att kunna fördela stafetterna, som sedan genomfördes. Eleverna visade prov på en härlig entusiasm och energi. Torsdagens idrott var mer uppdelad, där eleverna i1-3 hade fokus på balans och motoriska moment medan år 4-9 hade ett styrke- och konditionspass.

Linus

Fotboll

Onsdagens fotboll som genomfördes var den 7.e i ordningen och som allt som oftast välbesökt. Vi hade även en ny deltagare som visade prov på goda kunskaper. Man märker att fler och fler lär sig mer och mer då de börjar ställa högre krav på sig själva. Bara det i sig är ett tecken på att träning ger färdighet! Matcherna blir mer och mer av tävlingskaraktär, men givetvis med glädjen som den självklara kärnan. Jag ser redan fram emot kommande onsdag.

Linus