v.5 “Jag har lärt mig mer idag, än på 12år i skolan” (tempelbesök)

Allmänt

Sista veckan i januari är kommen. Den har flutit på bra med diverse skolarbete, rastaktiviteter och även ett spännande studiebesök till ett tempel för alla barn/ elever. Vi hade med oss Thip som tolk men munken som berättade var väldigt bra på engelska. Inför besöket har de flesta grupperna kollat på faktafilmer, läst och även skrivit om Buddhismen. Munkarna tog emot oss väl, och vi hade med offergåvor i form av energidryck och vatten?! Ja, det är tydligen något som de tycker mycket om och vanligt att man ger som gåva. I templet fick barnen se Buddhas liv i stora bildalster som hängde på väggarna och merparten av eleverna kopplade dessa direkt till vad vi diskuterat i skolan under veckan. Barnen fick också gå in och se en munk av högre rang som dog för 13år sedan men varken blivit begravd eller kremerad. Han låg i en glaskista och även om det kanske var en lite skrämmande syn för vissa så var det väldigt fascinerande att se. Vår praktikant från Barn och Fritid reflekterade över all undervisning hon fått genom åren i religion, kontra vad hon lärde sig idag: “Jag har lärt mig mer idag, än på 12år i skolan”. Böcker och teoretisk undervisning i all ära, men fantastiskt vad upplevelsebaserat lärande faktiskt kan betyda för att kunskapen ska framgå på ett annat sätt. Man tar in den med flera sinnen, och man kan “hänga upp” den i minnet på ett helt annat sätt.  Vi kopplar givetvis vårt studiebesök till läroplanen och har valt ut vissa delar som ni kan läsa om här!

Vi håller även på och planerar för ett besök av Svenska kyrkan i Bangkok för att eleverna ska få lära sig om Kristendomen på ett varierat sätt gentemot läroböckerna, samt att de då kan jämföra de olika kulturerna. Mer information kommer så fort det är bestämt.

I nästa vecka har vi vår årliga friluftsdag och vi kommer vara på Wan Kaew, som är en Nationalpark ca 3-4km från skolan mot Mae Phim. Dagen kommer handla om samarbete och alla elever kommer delas in i “faddergrupper” som ska genomföra lite stationer tillsammans. Vi är där hela dagen och lunchen blir utkörd till oss. 

Föräldrar kommer bli inbjudna att dyka upp efter lunch och se den vackra naturen, samt gemenskapen mellan eleverna. Det behövs en bra uppslutning för att barnen även ska få möjlighet att bada tillsammans i havet. Samtidigt som att bada är en väldigt rolig upplevelse tillsammans, så behövs det många vaktande ögon för att det ska vara genomförbart. Mer information om detta lägger vi i den slutna föräldrasidan.

I nästa vecka så välkomnar vi Sophie som pedagog till förskolan. Sophie har arbetat hos oss tidigare under 3 säsonger. Sophie kommer “ersätta” Ida som har fått äran att delta i en världstävling i Rally. Mer om vår “Rally-Ida” kan ni läsa om i Förskoleklass nedan, som denna vecka arbetat med bokstaven R. Vi önskar dig ett stort Lycka till!

Vi hälsar även 2 VFU-studenter välkomna som gör sin sista praktik på förskollärarutbildningen. Dessa 2 kommer varva mellan förskolan och förskoleklass under 4 veckor. En presentation av studenterna kommer läggas in i vår slutna föräldrasida.

Nu har även anmälningsboken för 20/21 öppnat. Läs mer om nyheter/förändringar här.

Matsedel nästa vecka: M: Sweet and sour chicken, T: Makaroner med korv, O: Khao Pad Gai (friluftsdag), T: Spagetti och köttfärssås, F: Masaman

Marie, rektor/ förskolechef 

Förskolan

Eftersom vi arbetar projektinriktat så fortsätter vi framåt med vårt projekt: Thailands djur, som tar stor del av våra dagar på förskolan. Vi försöker att väva in detta på så många olika sätt vi kan. Vi skapar, sjunger sånger, ramsor, ser på faktafilmer och diskuterar. Denna vecka har vi arbetat med sniglar. Barnen har därför fått skapa egna sniglar. Vi stötte dock på lite motgångar under projektet, som krävde problemlösning hos barnen. Vi provade först att använda stenar som skulle symbolisera snigelns skal, och limmade fast dessa på glasspinnar. Det visade sig dock inte fungera då stenarna var för tunga och ramlade bort. Vi fick därför fundera och komma fram till gemensamt vad vi skulle kunna använda istället, valet föll till slut på toarullar. Resultatet kan beskådas i collaget nedan, blev de inte helt fantastiska? :)
Under veckans samlingar har vi varierat innehållet med olika aktiviteter såsom att sjunga med hjälp av våra populära “sångfiskar”, berättat konkreta sagor, ramsor, “Kims lek”, parat ihop rätt antal med rätt siffra samt att hitta likheter/olikheter i bilder.
Vi har under veckan också målat med vattenfärger till klassisk musik samt provat på enkel programmering med hjälp av vår Bluebot (robot).

Denna vecka är min (Idas) sista hela arbetsvecka innan jag reser hem till Sverige på tisdag, därmed är detta också mitt sista veckobrev. Jag vill därför slutligen bara tacka alla fantastiska barn och föräldrar för att jag fått äran att lära känna er och lämnar över till Sophie, som arbetat på ESS tidigare år.

Ida, förskollärare samt Thip “språkbrygga”

F-klass

Skolans egna Rally-Ida fick presentera Bokstavsväskan och veckans tema. Ida berättade även om vad hon gör som kartläsare. Ett barn sa efter besöket: Hon måste prata supersnabbt och säga höger eller vänster så att de kör rätt.

Veckans tema har varit Religionen Buddhismen och vi har fokuserat på att lära oss om Siddhartha Gautama (Budda) och munkarnas liv. Till detta tema har barnen fått öva att skriva ord och meningar kopplat till det som de lärt sig. Det är olika nivåer i barnens skrivande så det är allt från att skriva av ett ord, till att skriva en mening med stor bokstav i början av en mening och att avsluta med punkt.  De barn som kommit igång med sitt skrivande uppmuntras även att skriva med gemener. Både arbetet med Buddhismen och besöket i templet har väckt många funderingar hos barnen, allt från Döden till varför munken bär orange tygstycken. 

Inom matematik har vi ritat räknesagor. Vi hade en gemensam genomgång kring hur man ritar och kan skriva en räknesaga. Denna gång blev det fokus på att rita en räknesaga och sen redovisa den för klassen. En bra träning att öva sig för att prata framför en grupp. 

Emma, förskollärare

Therese´s grupp

Då vi hade ett inplanerat studiebesök till ett buddhistiskt tempel så passade vi denna vecka på att titta på två korta filmer om att vara buddhist samt att leva som munk. Vi gjorde kopplingar till kristendomen, pratade om vad som skiljer de båda religionerna åt samt vilka likheter som finns. Detta är ett av kunskapskraven inom religion, att kunna dra kopplingar och paralleller till olika religioner. Det blev långa och tänkvärda diskussioner, så många kloka tankar och funderingar kom fram och som avslutning fick varje elev skriv en lite text om buddhismen. 

Åk 1 har idrott tillsammans med förskoleklassen på tisdagar, då passar vi i åk 2-3 på att jobba med lite svårare matematik eller sådant som ligger i deras kunskapskrav. Likaså gör vi när åk 2-3 har idrott och det bara är åk 1 i klassrummet. Bra att kunna anpassa lite mer efter ålder och köra lite mera gemensamt. Just denna vecka blev det att träna på 20-kamraterna för åk 2-3 och att “räkna upp” vid subtraktion. 

Therese, lärare tidigare åldrar

Linnéas grupp

Det har varit mycket fokus på skrivande denna vecka. De elever som går i årskurs 2-4 har tränat på att skriva både berättelser och faktatexter. Vi har övat på att skriva utkast och mindmaps och sedan använda dessa vid skrivandet av en slutgiltig text. Jag uppmärksammade vid skrivandet att flera elever i gruppen har svårigheter att skriva på ett eller annat sätt. På grund av att det så har vi tillsammans gått igenom och tränat på hur man formar bokstäver, delar upp alternativt skriver ihop ord, sätter kommatecken, punkter och stor bokstav. Reglerna kring skrivning har de flesta bra koll på men de skriver gärna snabbt och slarvar därför både med regler och utformning av bokstäver. 

De elever som går i årskurs 1 har fått träna på att skriva kortare texter och då också med fokus på punkt, stor bokstav och tydlig utformning av bokstäver. De arbetar även med enklare bokstavsinlärning utifrån alfabetet. Årskurs 1 har även fått spela både läsdomino och läsmemory denna vecka för att träna på läsning på ett mer lättsamt sätt. 

Linnéa, lärare senare åldrar

Linus grupp

I vår grupp kan vi titta tillbaka på en vecka innehållandes repetition och förberedelser inför kommande nationella prov, matematiska områdesprov i såväl ekvationer som geometri. Samtidigt som någon avslutar ett arbetsområde kan en annan elev påbörja det samma. Ett exempel denna vecka är våra nordiska länder. Det blir allt mer och mer vanligt bland de äldre eleverna att de genomför digitala prov. Detta är prov som konstruerats för att kunna manuellt öppnas av pedagogen precis vid provtillfället, för att sedan efter bestämd tid låsas. Dessa prov kan man konstruera med såväl öppna frågor som låsta. Vi har under ett tag haft läsning på agendan för de elever som går i åk 4-6, detta märks allt mer och mer då eleverna börjar se läsningen som både avslappnande och som ett naturligt inslag i dagen. 

Linus, lärare senare åldrar

 

Idrott

Förskoleklass + år 1 Tisdag:

Uppvärmningen denna vecka blev en populär lek hos barnen, banankull. Vi fortsatte sen med att spela fotboll. Det blev fyra olika lag och barnen spelade 3+3 under två minuter. Vi avslutade med en ny lek som heter Plåsterboll och även denna lek blev uppskattad.

Emma

2-9 Tisdag: Under tisdagens idrott frångick vi den klassiskt fysiska idrotten, och istället genomförde vi en lektion med fokus på mat och hälsa. De yngre eleverna fokuserade på “hur bör man äta” vad är tallriksmodellen? De äldre eleverna fokuserade mer på begreppet hälsa. Vi pratade om olika typer av hälsa, fysisk-, psykisk- och social hälsa.

2-9 Torsdag:  De yngre hade en lektion innehållandes hopprep, syftet med lektionen var att eleverna skulle få röra sig fysiskt samtidigt som de skulle träna sina motoriska färdigheter. Hopprep i allmänhet är en väldigt allsidigt motionsform som får hela kroppen att arbeta. Den äldre gruppen fick i uppgift att efter en teoretisk genomgång om träningsupplägg skulle de själva konstruera ett träningsprogram som de kommer att genomföra nästkommande vecka. 

Linus, idrottslärare

Etiketter