v.45

Allmänt                                                                                        

Förutom den vanliga undervisningen som flyter på med god arbetsro här på skolan i samtliga klassrum så har rastaktiviteterna kommit igång ordentligt! Det har varit innebandy, fotboll, hopprep, twister, hoppa hage, jonglering med mera! Både pedagog och jag själv är delaktiga under rasterna vilket är mycket uppskattat av eleverna och atmosfären med bakgrundsmusik gör att stämningen är väldigt harmonisk och glädjefylld. Nästa vecka är det simträning på torsdagens idrottslektion så glöm inte badkläder, handduk och ev. puffar. På fredagen planerar även de yngre årskurserna att ta en utflykt till lekparken så smörj in barnen ordentligt denna dag. Vi i personalen har även planer på att vi i v.47 eller 48 kommer ta ett studiebesök till akvariet med samtliga elever men mer information om det kommer i nästa veckobrev.

Maten har varit väldigt uppskattad av både elever och personal men nu är det dags att testa lite nya maträtter de nästkommande 2veckorna.

Mån: Khao Pad Gai, Tis: Fiskgratäng med potatis, Ons: Fläskomelett med ris, Tors: Tacos och Fre: Padtai Gai.

Gå gärna in och gilla vår företagssida på Facebook: ESS-skolan så du alltid är uppdaterad om vad som händer i vår verksamhet eller i närområdet.

Marie, rektor/ förskolechef

 

Förskolan – årskurs 3

Ännu en vecka har gått snabbt och vi har välkomnat tre nya elever denna vecka till klassen! Det har varit en rolig och givande vecka med mycket skolarbete och eleverna är energiska och motiverade!

På svensklektionerna har vi fortsatt att träna på att skriva små och stora bokstäver, meningsbyggnad samt kortare texter (dagbok). Vi har även haft högläsning där vi har tränat hörförståelse och spågumman som hjälper oss att förutspå vad texten kommer att handla om. I SO har vi börjat läsa om vårt samhälle hemma i Sverige som vi sedan kommer att skriva lite om för att senare även forska om Thailand. I NO har alla elever börjat forska och göra tankekartor om ett djur som de sedan ska få göra planscher om. I matematiken har vi arbetat med addition, subtraktion och en del har även arbetat med multiplikation. I engelska har vi arbetat med familjen då vi har talat om olika familjekonstellationer  och även vad olika familjemedlemmar heter på engelska. Eleverna har sedan fått rita sin egen familj och skrivit på engelska där de har presenterat sin familj. Under bildlektionen har vi tittat på och talat om konstens ABC där vi har fått lära oss olika begrepp som förberedelse för nästa veckas lektion. Eleverna har även fått rita ett eget konstverk på frihand.

Vi välkomnar ytterligare en ny elev till förskoleklass-åk 3 redan nästa vecka och ser fram emot en ny fartfylld vecka på ESS tillsammans!

Tack för den här veckan och vi önskar er en trevlig helg!

Annette, Förskollärare och Ida, Tidigare lärare

 

Årskurs 4-9

Då ytterligare en “longstay”-elev började i måndags har fokus under veckan delvis varit att homogenisera gruppen, då en fungerande grupp/klass är en av de viktigaste delarna i ett rum för lärande.

Anna har under veckan påbörjat sitt VFU-arbete inom matematik där hon har genomfört en kartläggning av elevernas kunskaper inom en begränsad del i ämnet geometri. Syftet med kartläggningen var att Anna skulle få syn på elevernas tidigare kunskaper, men även få reda på delar som eleverna inte behärskade. Målet är att därigenom att kunna utveckla matematikundervisningen och samtidigt få svar hur denna form av undervisning uppfattas och tas emot av eleverna. I ett senare skede kan denna undervisningsform även användas i kontexten ‘flipped classroom’

Inom svenska har vi fortsatt med texter av olika slag, dels hur en text kan byggas upp (med stycke, avsnitt och olika indelningar) men vi har även fortsatt skriva dikter. Några elever har även arbetat med sagor, medan en annan har skrivit en artikel om Thailands gatuhundar.  Inte nog med det, vi har även elever som skriver noveller om ungdomar i dagens samhälle.

På SO/NOn har vi fortsatt med Norden/Skandinavien, men även lagt till såväl blodomloppet som ‘energi-omloppet’, d.v.s ‘kretsloppet’ från solljus energi, till växter, till olja, till bensin till en bil där förbränningsmotorn skapar energi för att köra bilen framåt som i sin tur släpper ut koldioxid som sedan växterna kan ta upp med hjälp av solljuset (fotosyntes). Även elbilen plats i kretsloppet diskuterades.

Kemi har också varit på agenda och då primärt de kortare kolvätekedjorna (Metan, Etan, Propan) men även haft ‘oler’ (OH-grupp) och andra kombinationer och bindningar som kan finnas i en kolvätekedja. Diskussionerna kom plötsligt in på förbränningen av en kolvätekedja och hur den processen ser ut. För att göra bilden komplett kom även fotosyntesen upp.

Inom engelska har vi fortsatt med att forska och skriva om Thailand. Några elever fortsatte med enskild läsning.

Under nästa vecka kommer vi även flika in religion och då primärt titta på de fem – i Europa -stora religionerna.

Nedan ser ni en elevs konstverk där han tecknat av oss pedagoger:) – Vilken talang!

Pietro, lärare senare år och  Anna, VFU-Student

Idrott

Tisdagens lektion hade fokus på styrka och kondition samt avslutades med mindfulness, medan den andra lektionen fokuserade på samarbete och koordination.

Tisdag: Troll-kull, gympa-bingo och mindfulness.

Torsdag: Knuten, Rundboll, Harry Potter boll och Rockrings-ringen.

Etiketter