v.44

Allmänt                                                                                                                               

Så har första skolveckan för denna säsong genomförts och jag upplever att tack vare en välorganiserad och förberedd personal, så har det mesta gått enligt planen. Det är lätt att bli van vid en viss standard men allt här i Thailand fungerar inte på samma sätt som i Sverige, samt att språket och kommunikationen ibland kan bli ett hinder. Därför är jag så glad att vår kök och städpersonal alltid finns behjälpliga och löser det mesta direkt!

Klockan 08.30 i måndags fylldes skolan med nyfikna elever och föräldrar, där vi startade dagen med lite information kring rutiner, regler och scheman här på ESS. Från och med i tisdags har det arrangerats skolskjuts i närområdet, som transporterat eleverna till och från skolan. Maten har varit populär bland eleverna och de få synpunkter som kommit upp, kommer tas i beaktande till nästa vecka, då vi alltid kör samma meny 2 veckor i rad. Under samlingarna har skolans elever fått lära sig lite Thailändska ord såsom, hej, tack, gott, ja, nej och räkna till 5. Vi benämner även dagarna på thai varje dag. I tisdags åkte samtliga barn och elever ner till stranden där skolans elever hade idrott och förskolan spann vidare på sitt tema vatten, som de påbörjat. Veckan avslutades med att år 4-9 gick in till förskolan och läste skönlitterära böcker för de yngre barnen upp till år 3, i blandade smågrupper. Detta var en önskan från de äldre eleverna, då de träffar de små dagligen i samband med raster och lunch, och jag vill berömma dem för deras empati där de visar prov på mycket goda förebilder.

Nästa vecka välkomnar vi 2 nya elever- Nelly till årskurs 2 och Linus till årskurs 5.

Marie, rektor/ förskolechef

Förskolan / Förskoleklass

Den första veckan på förskolan och i förskoleklass har vi ägnat till att lära känna varandra. Vi har verkligen tagit reda på hur vi ser ut med hjälp av spegeln och målat självporträtt som vi satt upp i vårt bibliotek.

Uppstarten på tema vatten hade vi i början av veckan, då vi pratade om moln och om vattnets kretslopp. Vi har gemensamt gjort en illustration på kretsloppet och tittat på en film “Vattenmannen och speed- vattnets kretslopp”. Be gärna ditt barn att berätta vad de kan om kretsloppet hemma. På stranden i tisdags observerade vi också hur vatten ser ut och hur det känns. Detta blev en blöt men uppskattad aktivitet.

På barnens eget initiativ har vi även påbörjat ett till tema om Sveriges årstider och månader. Det är viktigt att lyssna in vad barnen själva vill lära sig. Vi har gjort ett stort årshjul på väggen där vi placerat ut årstiderna, månader och satt ut olika aktivitetskort där de passar in. Visst kan det vara svårt att tänka sig att det kommer snö hemma och att det snart är vinter, i Thailand är de ju sommar och varmt?!

Årshjul

Förskoleklassen har vid 3 tillfällen under veckan arbetat med år 1. Vid dessa tillfällen ägnat vi oss mycket åt lästräning. Vi har startat upp med enkla böcker, “Böckerna om Otto” samt ett antal ordbilder. Ju mer man tränar desto bättre blir man och jag märker redan att utvecklingen går framåt hos barnen.

Sist men inte minst har vi även räknat lite matematik på olika nivåer. Plus och minus upp till 10 förskoleklassen och siffrorna 1-5 för förskolan.

Tack för en mycket lärorik och trevlig start :)

Isabell, förskollärare 

 1-3

Förutom varierat arbete i matteböckerna, digitala spel i form av King of math, Vi har arbetat med klockan hel, halv, kvart i och över för år 1 medan år 2 och 3 fått föra över sina analoga kunskaper till den digitala klockan. I svenska så har de en fröken som gärna vill att de lär sig forma bokstävera åt rätt håll och uppifrån och ner (från taket till golvet och vissa går ner i källarenJ). Bokstäverna har följt med eleverna hit till Thailand men de har också landat och kan inte flyga, så de behöver stå på raderna och inte ovanför eller något mittemellan- då är risken att de kraschar. Vi tränar även med ordbilder, läslistor, bokstavsljuden vid läsning och digitala appar med talsyntes i vårt skrivande. Detta för att både se och höra vad de skriver och själva kunna upptäcka och lista ut varför ett ord låter annorlunda.

Jag försöker lära ut olika studietekniker, där eleverna oftast har något visuellt att komma ihåg kunskapen på. Så när vi i NO:n började prata om naturen och Allemansrätten, så läste vi att man får fiska utan tillstånd i de 5 största sjöarna i Sverige.

– Vilka är de då? Undrar en i årksurs 1?

Hmmmm- lite överkurs kanske men jag försvinner iväg i några minuter och kommer tillbaka och gör en liten sketch för barnen. Jag kommer in med en hjälm på huvudet, med en figurstaty i famnen som är min vän och han heter Vätte. Vi sätter oss på det blå mosaikgolvet och låtsats att det är en stor sjö och börjar samtidigt måla på ett papper. Dock har Vätte lite svårt för ord så han råkar säga fel hela tiden- Vi mälar, vi mälar! Sedan får barnen återberätta sketchen och jag ber dem komma ihåg 5 saker från sketchen hjälm, vän, Vätte, stor sjö och mäla. Därefter går vi igenom vad de 5 största sjöarna hette och kopplade då hjälm- Hjälmaren, vän- Vänern, Vätte- Vättern, stor sjö- Storsjön och mälar- Mälaren. Dagen efter kommer barnen glada i hågen och vill att vi ska se om de kommer ihåg några- och de kom ihåg alla 5! Eleverna fick skriva en utvärdering idag där de fick skriva vad de lärt sig och vad som varit roligast i veckan. Skriva bokstäver, klockan och allemansrätten var det som kom fram och det roligaste hade varit innebandy och spela mix max på rasterna.Mix max

Marie, lärare tidigare år 

4-9

Som rubriken lyder är vi en blandning av elever från år 4 upp till år 9, vilket medför att det blir en stor variation på områden som studeras under dagarna i denna grupp. Detta är något som är väldigt intressant, de yngre eleverna stöter på nya ämnen då de snappar upp olika diskussioner i klassrummet, samt att de äldre eleverna många gånger känner igen sig kring områden som de tidigare läst. Det blir också många trevliga möten/dialoger mellan äldre och yngre då de äldre får möjlighet att träna på sin muntliga förmåga när förklaringar skall ges. Områden som denna vecka figurerat i klassrummet är, antikens Grekland, geometri, ekvationer, bild, tekniska lösningar i form av transport och kommunikation, presentation på engelska samt att fler elever även arbetat med digitala läromedel, främst i kärnämnena.

Gruppen har på kort tid lärt känna varandra och alla bidrar till en avslappnad och positiv stämning. Nedan ser ni hur de äldre agerar förebilder för de yngre- här har de högläsning.Läsning

Linus, lärare senare år

Idrott

Veckans två idrottslektioner har bestått av två helt olika moment, under tisdagen begav vi oss till stranden där fokus låg på samarbetsövningar med inslag av lek. Eleverna fick olika uppgifter att lösa i grupper för att även göra det lite tävlingsinriktat, vilket uppskattades!

Idrott

Torsdagens lektion bestod av en fysisk aktivitet kallad multiboll/trippelboll. Detta är en lagaktivitet där man spelar olika lagsporter om vart annat med olika typer av bollar. Detta var väldigt uppskattat av eleverna, vilket resulterade i mycket svett och skratt.

Linus, idrottslärare 1-9

Etiketter