v.3 Gemenskap på stranden “After School”

Allmänt

Då är vi redan inne i halva januari och några elever har då gått hos oss 2v och genomfört sin planering/skolarbete de haft med sig från Sverige. För det är ju så, att vissa går länge och andra kortare- därav att vi nu är en semesterskola som arbetar mot skolorna i Sverige. Mer som att vi bedriver en pedagogisk verksamhet och avancerad läxhjälp. 

I onsdags hade vi lite After Beach för de familjer som ville ansluta och vilken uppslutning det blev! Totalt 80 personer (ca 40st vuxna och 40st barn) minglade, solade och badade innan  det var dags att inta den goda buffén på stranden Bee Happy.   


Vi har även utökat personalen med en resurs vissa dagar för att stärka upp trygghet och studiero då vi nu är så många elever och på så olika nivåer kunskapsmässigt. Jag hoppas detta ska ge än mer positiva resultat för elevernas kunskapsutveckling och socialt, samt en viss minimerad arbetsbelastning för personalen som gör ett fantastiskt arbete. Det är som sagt många individer på olika ivåer och det är inte lätt att hålla kolla på vad alla ska göra eller var alla befinner sig, samtidigt som relationen mellan elev och pedagog också är väldigt viktig när man går hos oss under en kortare tid.

Nästa vecka är det simträning på torsdag och akvariebesök på fredag. Simträningen är för alla medan akvariebesöket blir för de yngre + de som önskar åka med och ev. aldrig varit där i skolans regi tidigare. Berörda är informerade och tillfrågade så vi vet vilka som åker och vilka som är kvar och arbetar på skolan.                                                                 

Matsedel nästa vecka: 

M: Khao Pad Gai, T: Makaroner och köttbullar, O: Färsomelett och ris, T: Potatismos och korv, F: Padtai Gai

Marie, rektor/ förskolechef 

Förskolan

Vi har denna vecka fortsatt vårt temaarbete om “Thailands djur” genom att välja ett nytt djur att forska om. Det blev apor. Barnen har varit entusiastiska inför detta och delgett sina erfarenheter om apor, både vad de vet om dessa djur samt kanske upplevt själva. Vi har tittat på en faktafilm om apor, “Djur med Julia” och vi avslutade sedan veckan med att barnen fick skapa egna apor, som nu pryder vår dokumentationsvägg.
Förutom temaarbetet fokuserar vi mycket på att prata om veckodagarna; på svenska, engelska samt thai. Vi har även fortsatt att lära oss mer thai såsom att räkna 1-5 samt att prata om frukter och färger.
Vi har en hel del samarbete med förskoleklassen. I torsdags gick vi på en promenad/utflykt tillsammans med förskoleklassen till en närliggande skola med lekplats.

Ida, förskollärare och Sara, barnskötare, samt Thip “språkbrygga”

F-klass

Temat för denna vecka har varit Bokstaven T. Eleverna har fått lära sig lite om Thailand och tillsammans har vi skapat en faktavägg. Denna fakta presenterade eleverna för Förskolan i fredags. Det var nervösa barn som gick in på förskolan men så bra det gick och så modiga som vågade prata inför de andra barnen.

Inom matematik har vi arbetat med områdena Tid, Tärningar och Tiokompisar. Vi har haft gemensamma genomgångar för att sedan utforska områdena med olika lekar och spel. Barnen har t.ex fått testa vad de hinner på en minut. De har tränat tiokompisar genom att gömma pärlor i handen och fått spela olika tärningsspel. Leken är ett viktigt inslag i barnens lärande.

Teknik var ett uppskattat arbetspass. Vi riktade in oss på digitalteknik. Barnen fick rita en målarbild från Quiver och sedan scanna bilden med en app (Quiver). Då blir deras målarbild en rörlig 3Dbild. 

Emma, förskollärare

Therese´s grupp

Vi har börjat titta på “Livet i mattelandet”i åk 1-3. Det är en serie från UR där matematiska begrepp och räknestrategier presenteras på ett underhållande vis. Allt är givetvis kopplat till skolans läroplan Lgr11. Denna vecka tittade vi på avsnitten om ” tiotalskompisar”. Efter avsnitten så hade vi samtal kring programmet och avslutade med att spela en variant på ”finns i sjön, tiokompisar”. Spela gärna detta hemma med era barn för att verkligen befästa kunskapen.

Under veckan läste vi ut vår högläsningsbok, Sune i Ullared. Jag vill verkligen slå ett slag för vikten av högläsningen samt att samtala kring det man läst. Innan varje nytt kapitel talar vi om vad som hände i senaste kapitlet, vi förutspår vad som skall hända i nästkommande kapitel utifrån rubriken samt att vi alltid pratar om ord och uttryck som dyker upp under kapitlet. Eleverna är så kloka och observanta och älskar verkligen denna stund. 

Under veckans bildlektion fick vi även fler drakar uppsatta i vårt klassrum, så härligt pryder de nu vårt tak. 

I övrigt har eleverna jobbat på med sina egna planeringar och då har det varit allt ifrån klockinlärning, forskning om fåglar, alfabetsträning, ordklasser samt att skriva egna berättelser.

Therese, lärare tidigare åldrar

Linnéas grupp

I vår grupp fick vi hela fyra nya elever i måndags. Vi har tillsammans hjälpts åt för att få dem att känna sig välkomna och som en del av gruppen. 

De yngre eleverna har under veckan arbetat med taluppfattning och enklare problemlösning i matematik och tränat läsförståelse i svenska. Eleverna som är lite äldre har fokuserat mycket på multiplikationstabellerna och förståelsen för minustal på matematiklektionerna. Vi har gemensamt jobbat mycket med läsning och att främja läsglädjen denna vecka. Eleverna läser både egenvalda böcker individuellt och vi lyssnar på spänningsromanen Glasbarnen i ljudbok tillsammans. Både läsningen och lyssnandet uppskattas mycket av eleverna. 

Linnéa, lärare senare åldrar

Linus grupp 

Veckan som gått har haft ett skiftande innehåll. För stunden är det en åldersindelning mellan årskurs 4 upp till årskurs 9, vilket också gör att innehållet varierar väldigt mycket i de olika ämnena. Vi har bland annat inslag av frihetstiden, 2:a världskriget, Sverige (landskap), syror och baser, ekvationer, procenträkning, multiplikation och division med uppställning, berättelseskrivning med tema fantasy. samt en mängd mera. Vi har även försökt att få till kamratrespons på texter samt även muntliga dialoger när vi haft engelskaundervisning för delar av klassen.

Linus, lärare senare åldrar

Idrott

Förskoleklass + år 1 Tisdag:  

Veckans idrottspass blev ett pass med bollek. Vi började med tunnelbollstafett i två lag och detta krävde mer koncentration och samarbete än barnen kunnat tro. Sedan blev det två omgångar jägarboll och detta är också en lek som kräver samarbete.

Emma

2-9 Tisdag: Tisdagens två lektioner innehöll lekar för de yngre, medan de äldre hade cirkelträning. Trots värmen är cirkelträning ett återkommande önskemål från de äldre eleverna, vilket är glädjande då de förhoppningsvis inser vikten av regelbunden motion och träning. 

2-9 Torsdag: I torsdag var det mer tävlingsmoment av olika slag som stod på agendan. Det handlade bland annat om 3-i-rad, kinesiska muren. Det är alltid fascinerande att se när det är tävlingsmoment som gäller, vilket jag också anser är viktigt att barn får tränas i. Man bör uppleva hur det är att både “vinna” och “förlora” för att kunna se saker ur olika perspektiv.

Linus, idrottslärare

 

Etiketter