v.2 Skolstart innebär ökat elevantal och många spännande besök…

 Allmänt

Då var det dags att starta igång vårterminen 2020! Vi på ESS gör detta med en del förändringar pga diverse positiva aspekter. Elevantalet har som vanligt ökat efter juluppehållet men detta markant detta år. Då det enbart är 2 elever som slutade idag och vi får 5 nya på måndag, så innebär det att vi toppar och är hela 60st nästa vecka! Samtidigt har vi även utökat personalen till 8st. Vi har även tagit beslutet att använda en personal som resurs och arbetar i ett sk. “studielandskap” för att få en större arbetsro i vissa grupper och hos vissa elever. Ett större elevantal kräver mycket planering med olika rasttider, mattider, rutiner etc men där vill jag verkligen ge personalen en stor eloge som har löst detta mycket bra! Även en eloge till eleverna som visar hänsyn och social kompetens gällande alla dessa nya möten med många elever i olika åldrar. Då highfive-rummet är ett populärt inslag på rasterna så har vi fått ha olika aktiviteter där beroende på vilken rast. Pingisturnering på förmiddagen, rundpingis på lunchrasten och dans på eftermiddagen. Vid borden sitter elever och spelar, kort, UNO, skipbo och på asfaltsplanen spelas det innebandy och fotboll om vartannat. Förskolan är ute vid de tillfällen det är lugnt på gården eller så är de på sin egen bakgård där de har vattenlek eller gräver i sanden. 

Lite nytt för vårterminen är att: 

  • Vi har 2 skolskjuts-bussar åt båda håll och det är en grind på båda. 
  • För de elever som kan “basthai”, så arbetar de med en pedagog ca 15min varje förmiddag medan övriga har basthai.
  • Vi erbjuder thaiundervisning på måndag och onsdag eftermiddag för de elever som kommit långt i sin thaikunskap och har utrymmer för det i sin planering. Dock får de arbeta ca 30-45min/v matematik hemma.
  • Vi har 3 idrottsgrupper. Förskoleklass och år 1 har enbart idrott på tisdagar medan 2-3 och 4-9 kör båda tisdag och torsdag (detta för att fokusera mer på läsinlärning och bokstavskunskap för de yngsta). Förskolan har egna rörelsepass när det passar under veckan.
  • 3 olika rasttider och mattider så eleverna går lite mer omlott och att alla inte ska vara ute samtidigt. 
  • Vi har en “ren” Förskoleklass där elever födda 2014 även har möjligheten att få vara med och testa på skollivet varvat med inslag av lek tillsammans med förskolan.

På onsdag nästa vecka så har vi anordnat en “after school” för de familjer som önskar. Man möts upp på Bee Happy efter skolan när det passar och 15.30 erbjuds det mellis (frukt och nötter), och 17.30 en buffé. Mer information om detta finns på vår låsta FB-grupp Föräldrar på ESS 19/20

v.4 kommer det vara simträning på torsdagen och akvariebesök på fredagen. Simträningen är för alla elever men akvariebesöket kommer erbjudas för förskolan, förskoleklass och de elever som är nya och inte åkt till akvariet i skolans regi tidigare.                                                                               

Matsedel nästa vecka: M: Gai gatiam (kyckling med vitlök), T: spaggeti och köttfärssås O: Panaeng chicken, T: Hamburgare med bröd F: Green curry chicken

Marie, rektor/ förskolechef 

Förskolan

Vi har startat upp temaarbetet “Thailands djur” som kommer att pågå under hela våren. Efter olika diskussioner om vilka djur vi har sett i Thailand kom vi fram till att vi börjar med ödlor. Vi tittade på filmer om varaner, geckos samt husödlorna “Jing Jok” som finns överallt i våra hus. Barnen har undersökt hur ödlor ser ut, vart de bor och vad de äter. I torsdags gick vi iväg på en utflykt för att leta efter djur. Inga ödlor tyvärr men fiskar, fjärilar och några höns.

Vi har också pratat om hur man är en bra kompis och hur vi vill vara mot varandra samt våra leksaker här på förskolan. Detta resulterade i att vi skapade en “kompis-sol” där varje stråle representerar en regel för hur barnen tycker att man ska vara mot varandra. Fråga era barn om detta och fortsätt gärna att samtala om värdegrund hemma.

Torsdag och fredag har vi haft Anna som vikarie, då Ida har semester. Anna arbetade på förskolan förra året.

Ida, förskollärare och Sara, barnskötare, samt Thip “språkbrygga”

F-klass

Förskoleklass har startat ett bokstavstema. Varje tema kommer att introduceras av en  “expert” en Bokstavsperson. Först att komma och besöka oss var Asta Alfabet som hade med sig en väska med bilder där motivet började på bokstaven A.  Där fanns även ett Alfabet, siffror och klämmor för att träna Antal. Vera Volym (med sitt stora hår med massa Volym) kom under mitten av veckan för att introducera bokstaven V och tema kring Vulkan, Volym och Vikt. På vår utflykt spanade vi efter Varaner. Veckan avslutade vi med att göra ett vulkanexperiment. 

Eleverna har mött Temat under nästan alla lektioner och kan förankra sina kunskaper i de flesta ämnen under veckan. I torsdags var vi på utflykt tillsammans med förskolan där vi gick till en närliggande lekplats.

Emma, förskollärare

 

Therese´s grupp

I måndags tog vi emot sju nya klasskamrater till vår klass, vilket innebär att vi nu är full klass (12st). Denna klass kommer att vara relativt intakt, många av oss som går tillsammans nu kommer avsluta tillsammans i mars. Fokus under måndagen var därför att lära känna varandra och skapa en trygghet i gruppen. Redan nu har många fina vänskapsband bundits. 

Eleverna har snabbt kommit igång att arbeta med sina planeringar, det har varit att lära sig klockan, bokstavsinlärninga, att skriva olika slags texter, prioriteringsregeln, bråkräkning och en massa annat. 

Therese, lärare tidigare åldrar

Linnéas grupp 

Vår grupp är en av de nya grupperna på skolan efter jullovet. Vi är i nuläget en grupp med elever från årskurs två till fem och består av sju elever. Jag och eleverna har under veckan tillsammans arbetat för att skapa en bra stämning i gruppen och lära känna varandra. Varje eftermiddag har vi ägnat de sista 10 minuterna av samlingen till olika övningar som eleverna varit med och påverkat samt visat stor uppskattning för. 

I elevernas planeringar är det en hel del nya områden som introduceras nu i början av terminen. Det har bland annat varit matematik med fokus på temperatur och minustal, svensk geografi, dagboksskrivning och Gustav Vasa. Kul med variation!  

Linnéa, lärare senare åldrar

Linus grupp

Då vi bland de äldre haft tillgång till två klassrum med 2 pedagoger så har vi regelbundet kunnat dela klassen i två mindre grupper. En grupp där vi har inriktat oss på matematik och NO i större utsträckning och den andra mer med fokus mot svenska, SO och engelska. Detta har vi gjort för att vi som pedagoger även skall kunna fokusera mest där våra främsta styrkor ligger. Då vi (ESS) startade vårterminen redan i måndags har vi nu gått en full vecka, vilket också gjort att eleverna hunnit komma igång på ett bra sätt efter ett välbehövligt jullov.  

Linus, lärare senare åldrar

Idrott 

Förskoleklass + år 1 Tisdag:  Vi hade fokus på rörelse och samarbetsövningar.

Emma

2-9 Tisdag: Vi fokuserade på stafetter och bollekar för att få en lekande start på terminen. Det var flera nya ansikten bland eleverna, och då passade det väldigt bra med att öppna med aktiviteter av mer lekande slag. 

2-9 Torsdag: En kombination av landbandy, basket och fotboll. Utöver själva aktiviteterna var det fokus på fairplay samt att kunna samarbeta. 

Linus, idrottslärare

Etiketter