v.12 Vi uppmärksammar allas lika värde och förbereder för avslut av säsongen…

Allmänt

 Ja, vad ska man säga…  eller skriva. Samma sak här i Thailand som i Sverige. Corona eller covid – 19 har tagit över det mesta ( i tankarna) och det är svårt att motivera eleverna här då oron för att “komma hem” eller inte, självklart finns hos flertalet barn/ elever men även pedagoger med tanke på flertalet inställda flyg. Elever med familjer har valt att åka hem tidigare och därför har vi beslutat att detta var sista veckan för förskolan som vi håller öppet. Vi kommer också under sista veckan slå ihop skolgrupperna och vara tillsammans allihop i ett klassrum då elevantalet bara ligger på 12st totalt frå och med måndag. Detta främjar också att personalen kommer ha möjlighet att boka om sitt flyg om man så önskar, då längtan till släkt och vänner blir extra påtaglig härnere när man är så långt hemifrån.  

Vi har självklart gått ut med information till berörda föräldrar om hur vi på ESS tar hand om situationen och vad som gäller, samt hur vi önskar man förhåller sig till situationen just nu. Jag vill samtidigt passa på att meddela alla i området att skolavslutningen på fredag är inställd. Eleverna slutar kl 13.00 på fredagen och åker skolskjuts som vanligt.    

Däremot kommer vi ha lite aktiviteter under veckan för att bryta av skoldagarna och även vi personal kommer försöka träna på den “challenge” som eleverna idag har önskat vi ska genomföra nästa fredag. Spännande!

Men mitt i all oro och osäkerhet just nu så stannar inte hela livet upp! Det finns människor av alla de sorter och ingen är rätt eller fel, bättre eller sämre. Därför har vi även idag uppmärksammat “rocka socka-dagen” för att uppmärksamma Downs syndrom och vad det innebär. Denna dagen är egentligen imorgon (21/3) men idag har eleverna haft olika sockor eller skor/tofflor på sig som vi tillsammans skapade ett fantastiskt kärleksfullt budskap av!                                                          

Matsedel nästa vecka: m: Buffé, t: kockens val, o: Masaman, t: hamburgare, f: kycklingtacos!

Marie, rektor/ förskolechef 

Förskolan

Förskolan har gått tillbaka till djurvärlden för ett nytt tema men denna gång så blev det en resa långt tillbaka i tiden! Det blev till dinosauriernas tid. Vi har färglagt målarbilder med “dinomotiv” och pysslat en dinousarie. Vi har sett avsnitt från UR-play som heter Ett, Två, Tre…. Tyra. Det handlar om en dinousarie som kommer till en förskola. Vi har pratat om hur stor en dinousarie var och vi har mätt våra fötter och jämfört med hur stort ett dinoavtryck är. Oj oj oj så stor fot de hade! 

Vi avslutade veckan och förskoleverksamheten med att pyssla olika 

Detta var min sista vecka på ESS för denna säsongen då förskolan nu “stängs” igen men vem vet, vi kanske ses igen:)

Ida , förskollärare, Emma Palmqvist, Förskollärare

F-klass

Då kom den sista bokstavspersonen till oss i veckan. Det var Örjan Ökenvandrare som kom med bokstaven Ö. Det är så härligt att se hur barnen spelar med när dessa bokstavspersoner kommer och vilken fantasi de har! 

Under sista veckan i förskoleklass har vi så klart arbetat med olika häften på bokstaven Ö och sett olika bokstavs-avsnitt från UR-play. Några elever har fått arbeta klart i häften som de haft i sin låda medan andra har fått nya spännande uppgifter.

I programmering har vi skrivit kommando och kod till hur man hoppar hage. Eleverna har gått från att skriva korta kommando till att verkligen skriva fullständiga och tydliga kommando. 

Vi har gjort en Grej of the day (GOTD) som handlade om rocka sockorna. Dagen innan fick eleverna en ledtråd för vad GOTD skulle handla om. Vi gjorde “grejen” tillsammans med Therese grupp och det blev många intressanta diskussioner. Efteråt fick eleverna färglägga varsin strumpa. 

COVID-19 har inte gått någon obemärkt förbi och det har pratats mycket om detta. Därför ägnade vi en lektion åt att se “lilla aktuellt skola” som handlade just om viruset och eleverna fick sedan ställa frågor. Det blev en bra stund där de berättade om sina funderingar och känslor kring allt.

Emma, förskollärare

Therese´s grupp

Ännu en vecka har passerat i ett rasande tempo, vart tar tiden vägen säger vi ofta i klassrummet? Likaså har det reflekteras i klassrummet hur fort en skoldag går, då brukar jag säga att “det gör det när man har kul”! De flesta ler åt detta och tänker att så kan det nog vara. 

Många av våra “longstay”-elever börjar nu slutföra sina arbetsböcker som de fått med från sin hemskola men de behöver aldrig sitta sysslolösa då vi jobbar vidare med sådant deras klasskamrater hemma i Sverige jobbar med- antingen via datorn och olika webbsidor eller genom häften och stenciler som vi på skolan plockar fram till eleverna. Det är många elever just nu som tränar på klockan och då är det både i arbetsboken, på datorn och med enklare spel. Fråga gärna era barn hemma vad klockan är lite då och då. 

Då många elever har så olika planeringar så blir det inte så mycket gemensamt arbete, det gemensamma vi gör i klassen är när vi tittar på Lilla aktuellt, spelar något spel eller som i veckan när vi löste korsord många utav oss. Det eleverna inte tänker på är hur mycket stavning de lär sig genom att lösa korsord. 

Therese, lärare tidigare åldrar

Linus och Linnéas grupp

När vi nu summerar denna vecka kan vi titta tillbaka på en vecka som speglats mycket av den allmänna diskussionen kring Covid-19 (corona), vi har bland annat diskuterat utifrån lilla-aktuellt samt att vi haft allmän diskussion utifrån dels fakta som finns men även från elevernas egna tankar. Vi tror att det är väldigt viktigt att prata och förklara saker istället för att “gömma”. Vi vill även passa på att rikta ett stort tack och en lyckospark till våra två VFU-studenter som nu åter rest tillbaka till Sverige. Ni har varit en mycket positiv injektion till gruppen, och jag vet att er praktik hos oss uppskattas oerhört av eleverna i gruppen. Vi har även arbetat flitigt med både läsförståelse och faktatexter under veckan.

Linus och Linnéa, lärare senare åldrar

Idrott

2-9 Tisdag: Tisdagens idrott var en fortsättning kring bordtennis. Eleverna fick träna olika slag samt serve. Vi spelade även rundpingis för att försöka få till olika spelsituationer.

2-9 fredag: Under fredagen var det elev-önskemål kring aktiviteterna och det blev då kinesiska muren, 

Linus, idrottslärare

Etiketter