Vi erbjuder skolskjuts med songtaew från Mae Phim och mellanliggande platser till skolan (sista stopp Tdv 1,2) under åtminstone från perioden december- februari. Under läsåret 2019/2020 kommer det erbjudas skolskjuts under samtliga veckor, så länge som minst 5 barn är anmälda/ songtaew.

Om du är intresserad av skolskjuts för dina barn, så är det lämpligt att meddela det via mail redan vid anmälan eller direkt på info@svenskskolabanphe.se

Tidsangivelser är beräknade utifrån stopp på samtliga hållplatser, aktuella tider meddelas löpande:

Logan Office Mae Phim                (700baht/vecka, tid bestäms om det finns behov av skjuts)

Bali Residence, utanför grinden (700baht/vecka, tid bestäms om det finns behov av skjuts)

07.45 Palm Leaf            500 baht/vecka
07.50 Phupatara           475 baht/vecka
07.55 Chrystal Beach   450 baht/vecka 
08.00 Thaihem              400 bath/vecka   (stannar vid “rampan”)
08.15 Pinery                  300 bath/vecka   (stannar vid rondellen)
Buss 2:
08.10 Safir village          300 bath/vecka   
08.15 TDV 3/4                300 bath/vecka
08.20 TDV 1/2                300 bath/vecka   (stannar vid Pom´s bageri)

 

Ca 08.25 Framme vid skolan

För de elever som bor åt andra hållet, Mae Ramphung, så kan vi förmedla en kontakt som brukar köra några av våra helårselever som bor i det området. Om den bilen är full, så finns det även andra alternativ men detta är inget som bekostas eller ordnas av skolan, men givetvis hjälper vi till med att försöka lösa ett bra alternativ.

 

Läs mer