Vi som arbetar på skolan är behöriga och innehar lärarlegitimation. Vi har en bred kompetens och goda erfarenheter av både de teoretiska och praktiska ämnena i samtliga årskurser. 

Vi har tillgång till digitala verktyg och även utbildad personal med hög IT-kompetens.

Vi erbjuder barnklubb under jullovet och har självklart även där utbildad och erfaren personal.

Skolan “strävar efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Lgr11), och detta stärker vi upp med att flertalet av pedagogerna innehar höga idrottsmeriter och prestationer, samt att alla i år F-9 har 2 idrottslektioner i veckan. På förskolan går de ibland på utflykt till en närliggande lekpark och har även “mini-röris” då och då.

Merparten av pedagogerna arbetade även förra läsåret och är välkända ansikten men då det hela tiden strömmar in anmälningar och blir ett ökat elevantal, så är vi alltid öppna för att rekrytera nytt till vårt befintliga lärarteam. Om du är intresserad av att arbeta i vår verksamhet så är du välkommen att skicka oss ditt CV till easternswedishschool@gmail.com

Är du VFU-student och önskar att göra din praktik hos oss? Vi har under samtliga år haft mellan 3- 4st VFU-studenter per säsong. Det har varit studenter från olika högskolor i Sverige och med olika inriktningar. Välkommen även Du, med din ansökan:)