VFU projekt- Tema vatten

Vi är två VFU studenter från högskolan i Kristianstad som under 4 veckor har varit på ESS. Vi har under veckorna arbetat med tema vatten, där barnen har fått delta i experiment och aktiviteter som har rört detta.

Vi har gått igenom vattnets faser och vattnets kretslopp med barnen, detta har vi gjort genom att berätta för barnen om de olika lärande objekten samt haft olika experiment som varit kopplade till detta. Barnen har själva fått berätta och dokumentera sina erfarenheter genom bild, text och film. Vi har även gjort dokumentationsblad utefter lpfö98/10, som varje barn får med sig hem vid hemresa till Sverige.

Upplevelsen av vår vistelse här har varit positiv, vi har trivts väldigt bra och har setts som en del av arbetslaget. Något vi ser som väldigt positivt är samanhållningen här på skolan, alla barn umgås med alla, oberoende ålder. Eftersom skolan är en mindre enhet, med färre elever än på en ”vanlig” skola i Sverige, syns alla barnen och får den hjälp och stöd som de behöver. Klasserna är även mer åldersintegrerade då barnen går uppdelat förskolan med förskolebarn, förskoleklass – årskurs 1, årskurs 2-3 och årskurs 4 – 9. Detta gör att barnen gärna hjälper varandra med de kunskaper de har och det går att nivåanpassa uppgifterna utefter varje individ.

Nedan kan ni se bilder från några av de aktiviteter vi gjort. Det finns även stopmotion-filmer om vattnets kretslopp där barnen själva och med lite hjälp har tagit många bilder för att sedan sätta ihop dessa till en film.

Vi har under vår VFU fått många nya goda erfarenheter som vi kommer ta med oss i våra framtida yrken som förskollärare!

Hälsningar Sofie och Vanja.

http://youtu.be/dB-ovqsrMhQ15355861_218217378620966_41795152_n 15356000_218218835287487_1595122405_n 15356015_218220171954020_1666831070_n 15403007_218219421954095_1188561394_n 15423655_218219605287410_1740339757_n 15423754_218220151954022_1390947782_n 15435657_218219128620791_314058502_n 15435668_218219841954053_1963477101_n 15435715_218221411953896_1719216922_n

Etiketter