Thailandsposten och Wallenius vinklar

Om cirka två veckor kommer säsongens första nummer av ThailandsPosten ut och våra nya lärare kommer att presenteras i en mysig artikel.

Om du inte lyckas få en tidning i din hand så kan du alltid läsa den elektroniskt på http://www.thailandsposten.com.

Om du går in där så kan du även läsa walleniusvinklar.com och få en mer nyanserad bild av vad som händer i Thailand än vad Aftonbladet med flera presenterar. Det är ThailandsPostens utmärkte chefsredaktör Håkan Wallenius som löpande ger sin syn på saker och ting efter cirka 25 år i landet.