Tema FN

Nästa lördag (den 24:e) är det FN-dagen och då normer och värden, samt mänskliga rättigheter och förståelse för omvärlden tillsammans med en kunskap om barnkonventionen så har vi i år 1-3 arbetat med detta och kommer även göra fram till den dagen.

Detta förhållningssätt är självklart något som genomsyrar hela året men vi uppmärksammar det lite extra nu och får in mycket från det centrala innehållet och kunskapskraven för år 3 i samhällskunskapen (ur Lgr11).

Vi arbetar från en LPP (pedagogisk planering) i skolan samt som barnen kan arbeta med och träna sina kunskaper hemma där de tydligt vet vad de förväntas kunna och hur de får möjlighet att visa det. Vi lär in via varierande arbetssätt (läsa, film, sång och genomgångar) för att eleverna ska befästa kunskapen för livslångt lärande.

På fredag den 23:e oktober planerar vi för en liten gemensam redovisning och vernissage för föräldrarna men mer information om detta kommer i så fall längre fram.