Skolpeng

Det verkar som att det har blivit lättare igen att få ta med sig skolpengen till Thailand. Under några år så har det varit stopp sedan Skolverket 2011 gick ut till kommunerna med uppfattningen att det var olagligt att skicka skolpeng utomlands till ej av Skolverket godkända skolor.

Detta läsåret har vi haft tre elever från Danderyds kommun under hela höstterminen samt en elev från Sollentuna kommun under februari månad. Ta kontakt med din egen kommun och kolla hur de ställer sig till frågan?