Förändringar för 2016/2017

Vi har hittills haft ett mycket positivt skolår där vi med våra nya duktiga pedagoger slagit nya anmälningsrekord under januari. Vi kommer trots detta att göra några förändringar det kommande läsåret. Förändringar som vi anser vara positiva för skolan men som kanske drabbar några familjer som planerat att komma en termin eller hela läsåret och det kan vi bara beklaga.

Vi har varit i kontakt med skolans nuvarande helårsfamiljer och i flera fall kunnat erbjuda alternativa lösningar. För familjer som vill stanna länge så erbjuder vi ett extra rabatterat pris för hela perioden om 20 veckor som är lägre än vad vi haft tidigare.

Skolan kommer enbart att vara öppen högsäsongens fem månader istället för hela läsåret och öppnar 31 oktober och stänger 31 mars. Det innebär att vi blir en semesterskola i större omfattning där eleven har med sig planering från hemskolan, och vi fortsätter att ha en tät kontakt med lärarna på hemskolan.Vi kommer med denna åtgärd även att kunna behålla många av detta årets duktiga pedagoger. Däremot blir det svårare att handleda elever som är inskrivna på Sofia Distans.

Priset för skola och förskola blir precis som tidigare 1 500 SEK per vecka. Om vistelsen uppgår till minst 12 veckor så sjunker veckopriset till 1 200 SEK per vecka. För elever som vill stanna hela perioden (20 veckor) så kostar det 19 000 SEK, dvs 950 SEK per vecka. Vi kommer inom kort att justera priserna på anmälningsblanketten och under priser på elevfliken men det går bra att använda den befintliga blanketten. Vi har fortfarande 25 procent rabatt för tredje barnet från samma familj.

Skolan öppnar som sagt måndagen den 31 oktober och sista dag innan jullovet blir torsdagen den 22 december. Efter jullovet startar skolan igen måndagen den 9 januari och kör fram till fredagen den 31 mars.