En dag på förskolan

Föräldrarinformation hösten 2015

8.30 Samling: Vi räknar vilka barn som är på förskolan och vilka barn som är lediga eller sjuka. Vi sjunger och det blir mycket rim och ramsor. Vi pratar om hur dagen ska vara och hur man är en bra kompis.

8.50 Fri lek: Den fria leken tillhör barnen, den är barnens jobb. Leken är den viktigaste aktiviteten för barn. Här får de möjlighet att bearbeta upplevelser och intryck. Här uttrycker sig barnen både kroppsligt och verbalt. Barnens lek är livsviktig för barnen.

9.50 Frukt: Samt någon sång eller samarbetslek.

10.10: Fem och sexåringarna jobbar med bokstäver, matematik och arbetsblad. Vi använder även läsplattorna och spelar något spel. De mindre barnen är med Jampa och pysslar med annat.

11.00 Lunch:

11.45: Vila för de små och sagoläsning för dem som inte vilar. Vi läser i minst 15 minuter och barnen återberättar oftast sagan.

12.15: När de små sover passar vi andra på att pyssla, klippa, måla, rita och ha samarbetslekar. Några av barnen väljer fri lek och vissa väljer läsplattorna eller utelek.

13.15: Fem och sexåringarn hittar på något att göra tillsammans. Jampa börjar väcka upp dem som sover. Fri lek för fyraåringarna.

13.55: Undanplockning. Vi äter frukt och pratar om hur dagen har varit, sjunger något eller gör en rörelsesång.

14.15: Armarna upp, armarna ut, nu är dagen slut.

 

Måndagar, onsdagar och fredagar är sexåringarna med på bokstavsarbete med årskurs 1.

Tisdagar är alla förskolebarn utom de två minsta med Marie och jobbar med digitala verktyg cirka en timma. På tisdagar har även sexåringarna matematik med årskurs 1

Torsdagar går förskolan på utflykt till olika platser, tänk på solkräm, hatt eller keps.

Fredagar kommer vi ha visningssamling vid frukten på förmiddagen, syftet med detta är att barnen ska känna sig viktiga och öva att prata och berätta om sin sak i grupp.

 

Jag som pedagog är intresserad av barnens språkutveckling så det kommer förekomma mycket sång, rim, ramsor, samtal och diskussioner i gruppen. Även rörelselekar av alla slag.

Etiketter