Digitala verktyg i undervisningen

Vi har nu fler digitala verktyg och resurser på skolan vilket gör att vi kan använda oss av en mer varierad undervisning där de digitala verktygen används som hjälpmedel och komplement till läroböckerna.

Eleverna kan genom inlästa läromedel både läsa och lyssna in kunskapen, samt arbeta med den i digitala övningar kopplade till läroböckerna.

Bingel – digital färdighetsträning som motiverar och engagerar eleverna.

Det man binglar blir man bra på!
Bingel är en digital övärld för åk 1–6 med en ö för varje årskurs. Eleverna börjar på en robinsonö i åk 1 och slutar på en cool storstadsö i åk 6. Varje ö är fylld med färdighetsträning kopplad till våra läromedel i svenska, engelska och matematik. Bingel stödjer och följer respektive avsnitt i boken, vilket gör det unikt i Sverige idag.

När eleverna har gjort ett kapitel i boken går man till motsvarande övningar i bingel och tränar vidare. Ju fler sätt vi erbjuder färdighetsträning på, desto större sannolikhet är det att fler elever blir stimulerade och engagerade. Med bingel visar det sig att färdighetsträning inte bara är nyttigt, det är roligt och motiverande också!
bingel

Anpassar sig efter elevens kunskapsnivå

Bingel är ett adaptivt system, dvs nivån på övningarna anpassas efter hur det går för eleven. Alla elever börjar på basnivån. Går det bra blir övningarna mer utmanande och om det går mindre bra får eleven öva på en lägre nivå. På så sätt hålls motivationen uppe för varje enskild elev.

bingel.se