Anmälningsboken för 20/21 är öppen! Nyheter/ förändringar.

Nu är beslut taget om nästkommande säsong och vår förhoppning och mål är att flertalet av årets personal, även ska finnas på plats nästkommande säsong, vilket vi har fått goda indikationer. Genom den enkät som skickats ut till de familjer som redan hunnit vara hos oss under denna säsong, så har vår verksamhet, pedagogerna och trivseln, fått högsta betyg.

Utifrån dessa och tidigare års enkätsvar, samt pedagogers/ rektors reflektioner, kommer det bli några förändringar/ nyheter i vårt upplägg. Alla förändringar är uppdaterade på hemsidan under de olika rubrikerna och det som står där nu är alltså det som gäller inför nästkommande säsong.

Förändringarna gäller bland annat:

  • Vi kommer erbjuda “egen” klassundervisning för de elever som går hos i år F-2, och inget krav på att hemskolan ska bistå med planering. Dock följer vi planering om hemskolan verklige önskar det.
  • Alla elever kommer sluta innan lunch på fredagar, men år 4-9 kommer däremot gå till kl 15.00 på onsdagar istället.
  • Vi kommer organisera verksamheten/elevgrupperna utifrån längd på vistelsen i möjligaste mån. Vi kommer alltså precis som i år, försöka ha “longstay”-grupper där det blir minimala förändringar av elever som kommer och går om man går hos oss under 8v eller mer.
  • Det kommer bli ett något högre veckopris om man anmäler skolplats sent.
  • Vi behåller våra priser i svensk valuta, trots den “dåliga” växlingskursen, förutom ett pålägg på 100:- under januari/februari då vi i år haft hög efterfrågan av elevplatserna under dessa månader.
  • Inga röda eller lediga dagar under veckorna, oavsett thailändska eller svenska högtider. Vi har alltså öppet mån-fre under samtliga 20v.

 

Läs mer om läsårstiderna här

Läs mer om upplägg av vår undervisning/koncept här

Läs mer om priserna här

Anmäl er här

 

Vi önskar Er hjärtligt välkomna till oss under 20/21!

 

 

Etiketter