Tack! Till alla er som tog er tid att besvara den enkät som skickades ut från säsongen. Vi kommer längre fram publicera resultaten från denna säsong 22/23.

Här är en sammanställning där 20 familjer från olika delar av Sverige har deltagit. I snitt så är det 2 elever/barn per familj, så sammanställningen baseras alltså på ca 40st elever/barn. Skalan går från 1-4 där 1 var “Inte alls, och 4 var “Mycket nöjd”.

Under fliken “Citat/ kommentarer” har vi nu även lagt in de senaste kommentarerna från föräldrar och elever skrivit eller uttryckt under de 2 föregående säsongerna. Vi är mycket glada över all positiv feedback, men även för de förbättringsförslag ni ger, då vi alltid strävar mot att öka kvalitén för varje år!