Vi som arbetar på skolan är behöriga och innehar lärarlegitimation. Vi har en bred kompetens och goda erfarenheter av både de teoretiska och praktiska ämnena i samtliga årskurser. 

All personal har stor erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och innehar en god IT-kompetens.

Skolan “strävar efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Lgr22), och detta stärker vi upp med att flertalet av pedagogerna innehar diverse idrottsmeriter, ledarskapsmeriter, samt rastaktiviteter. F-2 har en idrottslektion i veckan och åk 3-9 har två.

Förskolan går de ibland på kortare utflykter och har även “mini-röris” då och då.

Flera av pedagogerna har arbetat hos oss tidigare men då det hela tiden strömmar in anmälningar och blir ett ökat elevantal, så är vi alltid öppna för att rekrytera nytt till vårt befintliga lärarteam. Om du är intresserad av att arbeta i vår verksamhet så är du välkommen att skicka oss ditt CV till easternswedishschool@gmail.com

Är du VFU-student och önskar att göra din praktik hos oss? Vi har under samtliga år haft mellan 3- 4st VFU-studenter per säsong. Det har varit studenter från olika högskolor i Sverige och med olika inriktningar. Välkommen även Du, med din ansökan:)