Varken vår verksamhet, eller övriga liknande verksamheter i Thailand, är godkända av det svenska skolverket. Detta pga att för att bli godkänd, så måste svenska staten anse att det finns ett behov av en svensk skola i för att det i landet finns en expanderad svensk affärsverksamhet som medför ett behov av anställda, som har barn med behov av en svensk skolgång. Vår verksamhet subventioneras därför heller ej av skattepengar utan bekostas privat.

Då en del av eleverna som sökt till oss tyvärr fått avslag på sin ”ledighetsansökan” så kan det avhjälpas med om ni istället ändrar rubriken ”Ledighets”-ansökan och skriver ”tillfällig förflyttning av skolgång” för att förtydliga vad er ansökan faktiskt handlar om. Eleverna är inte lediga från skolan utan fortsätter sitt skolarbete under handledning och vuxenstöd.

Vår uppfattning och den feedback vi oftast får från hemskolor och föräldrar efter vistelse hos oss (oavsett kort eller lång), är att de fått mer gjort och utvecklats mer än vad de brukar på samma tid. Detta beror mycket på att vi har färre antal elever per grupp (max 12st i varje klassrum), vi arbetar individualiserat utefter hemskolans planering och ev. lärplattform men eleverna lär också av varandra då grupperna är åldersintegrerade. Elevernas utveckling märks även tydligt ur ett socialt perspektiv då de träffar många nya vänner från hela Sverige samt att de får en större kulturkännedom genom att vistas i ett annat land.