Vi har under tidigare terminer erbjudit fotbollsträning och boll-lek under en eftermiddag per vecka samt att föräldrar tagit initiativ till det och hjälpt till.

Under 22/23 så kommer vi anordna 1 pass fotboll och 1 pass med handboll för alla som går på skolan och är mellan 8-16 år.

Detta är helt frivilligt och sker efter skoltid- ca 16.30-17.30 (exakta tider och dagar bestäms senare).

 

Fotbollsträningen kommer vara på skolans konstgräsyta och ha fokus på boll-lek, boll-teknik och smålagsspel.

Handbollsträningen kommer vara på stranden, där fokus kommer ligga på grunderna i handboll i form av passningsteknik, anfallsspel, försvarsspel och stegnedsättning.

Intresse för att deltaga på båda eller någon av tillfällena, informerar ni om via den kontaktlapp som skickas ut innan er skolstart.