Simning och lekar i vatten ingår i ämnet Idrott och hälsa. Var tredje vecka har vi simträning på ESS för samtliga barn och elever på skolan. Vi har olika nivåer där vi har fokus på lek och plask/ vattenvana för de yngsta på förskolan, medan arm och bentag och flyta är i fokus för F-3 och sedan kondition, dyka och livräddning är inslag för de äldre. Vi arbetar även med badvett under säsongen.

“Eleverna ska från år 1-3 utveckla sin vattenvana genom att göra övningar och leka i vatten. De ska träna på att flyta och balansera, samt att simma i mag-och ryggläge. I årskurserna 4–6 ligger betoningen mer på att utveckla simförmågan. Efter att eleverna fått möjlighet att utveckla grundläggande vattenvana och simkunnighet, övergår undervisningen i årskurserna 7–9 till att handla om olika simsätt i mag-och ryggläge” (Skolverket).