Vi har genom åren haft lärare med utbildning och mycket god erfarenhet av att jobba med barn med behov av särskilt stöd. ESS är en ganska liten, familjär skola och med en lugn skolmiljö vilket skapar bra förutsättningar för att ge ALLA barn en maximal utveckling utefter varje individs nivå.

Om ni har barn med behov av särskilt stöd, är det viktigt att ni kontaktar oss innan anmälan görs eller fyller i det på anmälan vid den kolumnen. Detta för att vi ska kunna göra en kartläggning/bedömning tillsammans med er och nuvarande lärare av vad just Ert barn eventuellt behöver för resurser och att vi sedan förhoppningsvis ska kunna tillgodose dessa. Det kan hända att vi behöver ta ut en extra avgift för extra resurs om eleven behöver det.

Ladda ner dokument