Vi erbjuder barn från Förskoleklass – årskurs 9 att gå i vår semesterskola. (Se information om förskolan för 2-5år här)

Barnen har med sig planering och böcker hemifrån och våra lärare handleder och dokumenterar barnens framsteg och utvecklingsområden utifrån lgr22.

Vi följer den planering som eleven har med sig från hemskolan.

För de elever som går 8v eller mer, kan vi lägga upp en planering och genomförande av arbetsuppgifter utefter den grovplanering som hemskolan skickar med. Vi kan då ta fram en del eget material och ha gemensamma genomgångar kring arbetsområden/ teman men viktigt är att eleverna fortfarande har med sig sina läromedel och material från hemskolan som vi självklart även arbetar i. Detta går dock enbart att erbjuda för de yngre eleverna, då det oftast i de årskurserna har liknande arbetsuppgifter/förmågor som ska genomföras (läs och skrivträning, matematiska grunder/begrepp etc).

Många av uppgifterna eleverna har med sig integreras i olika teman, där det thailändska samhället och kulturen även ingår som en del. Vi har även olika studiebesök under året, samt simträning var tredje vecka. För de elever som går hos oss 4v eller längre, så erbjuder vi ett avslutningssamtal för elev och vårdnadshavare där vi går igenom det som det arbetats med. Vi skriver och skickar med en detaljerad sammanfattning för alla elever (oavsett längd på sin vistelse hos oss) både till hemskolan och föräldrarna. Erfarenheten från flertalet svenska hemskolor är att barnen ligger bra till skolmässigt (och oftast bättre) när de kommer hem igen.

Foto: Jenny Puronne

Vad gäller de praktisk-estetiska ämnena, så kan vi dock inte erbjuda all undervisning, pga att vi ej har tillgång till allt material eller till de specialsalar som eventuellt krävs. En lösning på detta bör därför diskuteras med hemskolan innan skolstart hos oss. I vissa fall har eleven blockläst ett ämne innan eller efter Thailandsvistelsen? Vi försöker alltid se utmaningar som möjligheter och är öppna för förslag!

Vid önskan av handledning av gymnasie – elever kan vi inte erbjuda utbildade gymnasielärare men är öppna för dialog kring ett fungerande koncept.

Vi tar emot VFU-studenter på skolan och har ca 2 – 3 st per läsår som då studerat till lärare i olika åldrar på svenska högskolor. Välkomna med Er ansökan!