Förskolan på Eastern Swedish School strävar efter att alla barn ska få vara delaktiga i en pedagogisk verksamhet som är trygg, lekfull, utforskande, kreativ, spännande och lustfylld.

Vi ger förutsättningar för ett mångsidigt lärande med möjlighet för olika uttrycksformer som drama, skapande, experiment, sagor, problemlösning, rörelse, studiebesök och annat lustfyllt lärande både ute och inne.

För oss är tryggheten en viktig del i verksamheten och därför har vi en strukturerad vardag med fruktstund och morgonsamling. Vi ger även leken ett stort utrymme.  Här utvecklar barnen empati och sociala förmågor. De får även chans att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och intryck. Leker gör vi både inne och ute under dagen på förskolan och vi pedagoger finns med och stöttar och vägleder i leken.

Genom att vara lyhörda på barnens visande intressen så skapar vi lärprocesser tillsammans och på så sätt ger vi dem inflytande och delaktighet i utformandet av verksamheten.

Alla förskolelever börjar 08.30 och slutar 14.15 varje dag förutom fredagar då alla slutar innan lunch (11.30). Kom gärna 5-10 minuter tidigare första dagen, så att vi hinner hälsa och byta några ord. Om ni önskar eller att ert barn är i behov av en inskolning så får ni givetvis stanna en stund första dagen. Om ni önskar skolskjuts för barnen så är vi vana att även de yngsta åker med oss. Det finns möjlighet för de yngsta att sitta inne med bälte och vi tar alltid emot och lämnar barnen vid ankomst och hämtning av skolskjutsen.

I anknytning till förskolebyggnaden ligger vårt kök där personalen alltid lagar maten från grunden. Matsedeln är varierad av thaimat (mån,ons) och västerländska rätter, som barnen känner igen från Sverige (tis,tors). Det serveras frukt 2ggr/ dag (förutom på fredagar då det serveras 1 gång på förmiddagen.

Vi skickar Er föräldrar, ett välkomstmail med information om vistelsen ca 4 veckor innan skolstart. Det är viktigt att vi har era kontaktuppgifter på plats i Thailand, samt lite information om “bra att veta” och eventuella allergier som rör ert/ era barn. Därför bifogar vi ett digitalt dokument för detta i samband med välkomstmailet som vi önskar ni fyller i snarast och mailar tillbaka! så det finns i förväg hos oss. På kontaktlappen önskar vi även att ni fyller i om ert barn ska sova middag och använder blöja. Blöjor och våtservetter tar man med och lämnar hos oss så det finns för vistelsen.

Så här kan en dag på hos oss på förskolan se ut:

 • 8.30 Morgonsamling med alla skolans elever eller med F-3, beroende på elevantal.
  • Lek/ aktivitet
  • Fruktstund/samling/
  • Lek/ utflykt
 • 11.00 Lunch
  • Vila/högläsning
  • Fruktstund
  • Lek/ aktivitet/ samling
 • 14.15 Vi säger hejdå

Då och då under veckan, kommer även förskoleklass in till oss, där vi lär av varandra, både i den fria leken och planerade aktiviteter.

Två gånger om dagen äter vi frukt och klockan 11.00 äter vi lunch. Tänk på att smörja in barnen med solkräm på morgonen och ta gärna med en hatt eller keps.

Information om vår verksamhet, samt veckobrev, finns att läsa här på hemsidan under “veckobrev” och vi informerar kontinuerligt på vår öppna facebooksida ”Ess Skolan” med text, bild och ibland filmklipp från verksamheten. Vi har även en låst grupp för föräldrar som ni får information om efter er anmälan. Ansök om medlemskap så har ni tillgång till mer detaljerad information om vad som händer i verksamheten. Vi har även Instagram och heter då ess_skolan. 

Säg till om ni inte har tillgång till Facebook så får ni informationen i pappersform eller via mail istället!

Vi ser fram emot en trygg, lärorik och rolig tid tillsammans med Era barn och ett gott samarbete med Er föräldrar.

Vi har valt ut vissa områden utifrån läroplanen, som vi kommer arbeta mer med under läsåret. Dessa kan ni läsa om nedanför.

Mvh/ Förskolepersonalen på ESS

 

Språk och kommunikation

Språk och kommunikation är grundläggande för barns förmåga att samspela med andra, få ny kunskap och kunna reflektera. När språket utvecklas ökar möjligheten för barnen att sätta ord på sina tankar och bygga sin identitet. Språk och kommunikation är grundläggande för barns förmåga att samspela med andra, få ny kunskap och kunna reflektera. Vi pedagoger använder ett nyanserat talspråk samt ger utrymme för samtal och är lyhörda för barnens tankar. Vi vill skapa en nyfikenhet och förståelse för skriftspråket genom olika material, digitala verktyg och aktiviteter. Vi erbjuder barnen daglig högläsning.

Naturvetenskap

Vi kommer att erbjuda barnen olika experiment inom kemiska processer och fysikaliska fenomen och där ger vi utrymme för barnens hypoteser och tankar.

Vi arbetar med hållbar utveckling inom områdena socialt och ekologiskt. Förskolan ska ge barnen möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden

Matematik och Teknik

Vi vill att barnen ska möta matematik och teknik på ett lekfullt och meningsfullt sätt genom olika lekar, aktiviteter och material samt i vardagen ute som inne

Skapande, Kreativitet, Fantasi och Utforskande

Genom att få uppleva, uttrycka och använda sina sinnen ges barnen möjlighet att erövra kunskap och bearbeta erfarenheter.

På förskolan har vi som mål att barnen utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.