Vår ambition är att skapa en familjär skola där eleven och dess individuella behov är i fokus. Vi vill att eleverna ska bli väl förberedda för framtiden och att fysisk aktivitet ska bli en naturlig del av deras liv.

“Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället”

(Lgr22)

 

Vårt mål är att eleverna, efter en vistelse hos oss, ska känna en inre trygghet, förstå att uppskatta varandras olikheter, samt behålla en positiv inställning och nyfikenhet för framtiden.

 

“Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”.

(Lgr22)

 

Foto: Jenny Puronne