Vår ambition är att skapa en familjär skola där du som elev och dina individuella behov är i fokus. Vi vill att du ska bli väl förberedd för framtiden och att fysisk träning ska bli en naturlig del av ditt liv.

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället

(Lgr11)

Vårt mål är att du som varit elev hos oss i varje given situation ska känna en inre trygghet, förstå att uppskatta varandras olikheter, samt behålla barnets positiva inställning och nyfikenhet även senare i livet.

 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

(Lgr11)

Foto: Jenny Puronne