Nedan finner du ett axplock av bilder som förhoppningsvis kan ge er en bild av hur det är att gå hos oss på ESS, både för de yngre förskolebarnen men även för de äldre.

Rastaktiviteter

På rasterna kan man vara aktiv i bollsporter, spela spel, måla, läsa eller bara prata med kompisar eller oss pedagoger. Det är rast 3ggr per dag (fm, lunch och em(. Varje rast (förutom vid lunchen) erbjuds det även frukt.

Förskolan

På förskolan går barn från 2-5 år. Vi brukar dela upp barnen i 2 åldersgrupper under förmiddagen där 2-3åringar fokuserar mer på den fria leken och har pedagogiska samlingar med rim, ramsor och enklare motorik.
4-5åringar har då fokus på lite matematik och enklare bokstavsarbete där barnen ska lära sig känna igen ljud och bokstäver genom olika arbetssätt. Ibland kommer förskoleklassbarnen in till oss och vi lär tillsammans.
På eftermiddagarna är det gemensam lek tillsammans med alla på förskolan och ibland går vi på en gemensam utflykt.
Var tredje vecka erbjuder vi "simträning" och vattenvana i en närliggande pool, där en utbildad idrottspedagog ansvarar och fler pedagoger följer med.

Skolverksamheten F-9

I skolverksamheten har vi olika åldersintegrerade grupper som kan se olika ut, beroende på period (månad) och elevantal. Det brukar vara en F-2 en 3-5 och en 6-9 under högsäsong. Varje elev arbetar utifrån sin hemskolas planering och våra utbildade pedagoger har tätt samarbete med hemskolan via mail eller diverse lärplattformar. Vi önskar eleverna har med sig ett digitalt verktyg för att främja detta samarbete och att de kan arbeta på distans.
Vi har ett maxantal på 12st elever per klassrum vilket främjar en god arbetsro. Förutom de teoretiska ämnena så erbjuder vi schemalagd idrott 1-2ggr/v (beroende på ålder) och simträning i närliggande pool var tredje vecka för samtliga barn på skolan. Vi har även bild 1gång/v.