Anmälan till Eastern Swedish school

  Förälder/vårdnadshavare

  Förälder/vårdnadshavares namn *

  Förälder/vårdnadshavares epostadress *

  Hemadress

  Gatuadress, postnr, ort *

  Telefon (inkl. riktnummer) *

  Barnets namn & personnr

  Barn 1, personnr *

  Barn 2, personnr

  Barn 3, personnr

  Barn 4, personnr

  Ange barnets namn, årskurs för 22/23, hemskolans namn samt epostadress till ansvarig lärare eller rektor

  Om ert barn inte går i F-9 så räcker det med barnets namn och att ni skriver Förskola/ ej förskola

  Barnets namn, årskurs, hemskola, samt epostadress till lärare *

  Barnets namn, årskurs, hemskola, samt epostadress till lärare

  Barnets namn, årskurs, hemskola, samt epostadress till lärare

  Barnets namn, årskurs, hemskola, samt epostadress till lärare

  Bostadsområde/namn på hotell/resort i Thailand. Skriv "vet ej" om ni ännu ej bokat

  Period

  Önskar börja XXXX-XX-XX*
  Önskar sluta XXXX-XX-XX*

  Önskar ni skolskjuts? * (Se prislista beroende på var ni ska bo. Vi kan ej garantera plats om ni ej föranmält)

  Har barnet/barnen behov av särskilt stöd? (viktigt att ni skriver i förväg om eleven har särskilda anpassningar/hjälpmedel i Sverige för att vi ska kunna se över och återkomma till er kring möjligheter för att kunna tillgodose de behoven)

  Något annat vi behöver veta inför barnet/barnens skolgång hos oss? (allergier, socialt, blöja, sova middag)

  Efter ni skickat iväg anmälan vore det bra att ni går in och "gillar/följer" vår öppna sida "Ess Skolan" på Facebook, samt ess_skolan på Instagram. Ansök även om medlemskap i vår slutna grupp för föräldrar till andra elever som ska gå hos oss under 22/23. Gruppen heter ESS 22/23.


  *) Fält som måste fyllas i.

   

  Läs informationen om hur anmälningsprocessen går till under fliken – Elev på ESS – “Anmälan”.