Vår ambition är att erbjuda skolskjuts med songtaew från Mae Phim och mellanliggande platser till skolan (sista stopp Tdv 1,2) under åtminstone från perioden slutet på december- slutet på februari.

Under läsåret 2017/2018 kommer det erbjudas skolskjuts under samtliga veckor, åt båda håll, så länge som minst 5 barn är anmälda/ songtaew.

Tidsangivelser är beräknade utifrån stopp på samtliga hållplatser, aktuella tider meddelas löpande:

KlockanPlatsPris
07.20Logan Office Mae Phim700 bath/vecka
07.25Bali Residence, utanför grinden700 bath/vecka
07.45

07.55

Palm Leaf

CET/Thaihem/Beach Park, vid stora vägen

500 baht/vecka

400 bath/vecka

08.05Pinery Park, vid rondellen300 bath/vecka
08.10Safir Village, vid restaurangen300 bath/vecka
08.15

08.20

Dream Village 3,4 vid parkeringen

Dream Village 1,2 vid Pom´s bageri

300 bath/vecka

300 bath/vecka

Ca 08.25Framme vid skolan i Ban Phe
KlockanPlatsPris
07.45Casa Seaside1 barn: 700 bath/barn/vecka

2barn:  600 baht/barn/vecka

Håller öppet för eventuella fler stopp…
08.00VIP Chain Resort (vid receptionen)1 barn: 700 bath/barn/vecka

2 barn: 600 baht/barn/vecka

3 barn: 500baht/barn/vecka

08.20Framme vid skolan i Ban Phe
Om du är intresserad av skolskjuts för dina barn, så är det lämpligt att meddela det via mail redan vid anmälan eller direkt på info@svenskskolabanphe.se.