Vi som arbetar på skolan är behöriga och innehar lärarlegitimation. Vi har en bred kompetens och goda erfarenheter av både de teoretiska och praktiska ämnena i samtliga årskurser. 

Vi har tillgång till digitala verktyg och även utbildad personal med hög IT-kompetens.

Vi erbjuder barnklubb under jullovet och har självklart även där utbildad och erfaren personal.

Skolan “strävar efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Lgr11), och detta stärker vi upp med att flertalet av pedagogerna innehar höga idrottsmeriter och prestationer, samt att alla i år F-9 har 2 idrottslektioner i veckan. På förskolan går de på utflykt till närliggande lekpark 1gång/vecka och har även “mini-röris” 1gång/vecka.

Merparten av pedagogerna har redan nu flaggat för att de fortsätter under läsåret 2019/2020 men då vi redan nu ser ett stort intresse som troligtvis leder till ett ökat elevantal, så har vi nu påbörjat rekrytering till vårt befintliga lärarteam. Om du är intresserad av att arbeta i vår verksamhet så är du välkommen att skicka oss ditt CV till info@svenskskolabanphe.se

Är du VFU-student och önskar att göra din praktik hos oss? Vi har under samtliga år haft 3- 4st VFU-studenter från olika högskolor i Sverige. Välkommen även Du, med din ansökan:)

Foto: Jenny Puronne