Vi som arbetar på skolan är behöriga och innehar lärarlegitimation. Vi har en bred kompetens och goda erfarenheter av både de teoretiska och praktiska ämnena i samtliga årskurser. Vi kan stolt presentera att vi har en jämställd arbetsfördelning i hela verksamheten.

Vi har tillgång till flertalet digitala verktyg och även utbildad personal med hög IT-kompetens, samt att vi genom ett samarbete erbjuder After School-verksamhet och barnklubb (under jullovet).
Skolan ”strävar efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Lgr11), och detta stärker vi upp med att flertalet av pedagogerna innehar höga idrottsmeriter och prestationer.

Merparten av pedagogerna har redan nu flaggat för att de fortsätter under läsåret 2017/2018 men då vi redan nu ser ett stort intresse som troligtvis leder till ett ökat elevantal, så har vi nu påbörjat rekrytering till vårt befintliga lärarteam. Om du är intresserad av att arbeta i vår verksamhet så är du välkommen att skicka oss ditt CV till info@svenskskolabanphe.se