Då vi fått förfrågan och ökat intresse från finlandssvenska familjer så erbjuder vi en finlandssvensk tolk en dag i veckan, för de uppgifter som kräver översättning/ förklaringar på finska samt faktatexter. Vi kommer även arbeta en del med skriva och grammatik/ modersmålsundervisning i den mån tiden räcker till. Vid fortsatt ökat elevantal och efterfrågan så kan tiden komma att utökas.

All undervisning sker i övrigt på svenska med legitimerade lärare, och svensk universitets/ högskoleutbildning.

För information på finska- Läs här!

Lukuvuonna 2018/2019 käytettävissämme on puoli päivää viikossa ruotsinsuomalainen tulkki apuna asiatekstien kääntämisessä ja muissa koulutehtävissä, joissa ilmenee tulkkaamisen/selittämisen tarvetta suomeksi. Äidinkielen opetukseen sisältyy myös luku- ja kirjoitustehtäviä sekä kielioppia edellä mainitun työajan rajoissa. Mikäli oppilasmäärä ja kysyntä kasvaa, voidaan aikaa lisätä. Koulun virallinen opetuskieli on ruotsi ja opetuksesta vastaavat pätevät, Ruotsissa korkeakoulututkinnon suorittaneet, opettajat.

 

 

Ladda ner dokument