Vi erbjuder skolskjuts med songtaew från Mae Phim och mellanliggande platser till skolan (sista stopp Tdv 1,2) under åtminstone från perioden december- februari. Under läsåret 2019/2020 kommer det erbjudas skolskjuts under samtliga veckor, så länge som minst 5 barn är anmälda/ songtaew.

Om du är intresserad av skolskjuts för dina barn, så är det lämpligt att meddela det via mail redan vid anmälan eller direkt på easternswedishschool@gmail.com

Tidsangivelser är beräknade utifrån stopp på samtliga hållplatser, aktuella tider meddelas löpande:

07.20 Logan Office Mae Phim                        700 bath/vecka

07.35 Bali Residence, utanför grinden           700 bath/vecka

07.30 Palm Leaf                                             500 baht/vecka

07.45 Crystal Beach                                       450 baht/vecka

07.50  CET/Thaihem/Beach Park, vid stora vägen   400 bath/vecka

08.05 Pinery Park, vid rondellen                   300 bath/vecka
08.10 Safir Village, vid restaurangen            300 bath/vecka

08.15 Dream Village 3,4 vid parkeringen      300 bath/vecka

08.20 Dream Village 1,2 vid Pom´s bageri    300 bath/vecka

Ca 08.25 Framme vid skolan i Ban Phe

 

För de elever som bor åt andra hållet, Mae Ramphung, så kan vi förmedla en kontakt som brukar köra några av våra helårselever som bor i det området. Om den bilen är full, så finns det även andra alternativ men detta är inget som bekostas eller ordnas av skolan, men givetvis hjälper vi till med att försöka lösa ett bra alternativ.