Vår ambition är att erbjuda skolskjuts med songtaew från Mae Phim och mellanliggande platser till skolan (sista stopp Tdv 1,2) under åtminstone från perioden slutet på december- slutet på februari.

Under läsåret 2017/2018 kommer det erbjudas skolskjuts under samtliga veckor, åt båda håll, så länge som minst 5 barn är anmälda/ songtaew.

Tidsangivelser är beräknade utifrån stopp på samtliga hållplatser, aktuella tider meddelas löpande:

07.20 Logan Office Mae Phim                       700 bath/vecka
07.35 Bali Residence, utanför grinden           700 bath/vecka            2barn: 600 baht/barn/vecka

07.50 Palm Leaf                                             500 baht/vecka

07.55  CET/Thaihem/Beach Park, vid stora vägen   400 bath/vecka

08.00 Pinery Park, vid rondellen                   300 bath/vecka
08.05 Safir Village, vid restaurangen            300 bath/vecka

08.10 Dream Village 3,4 vid parkeringen      300 bath/vecka

08.15 Dream Village 1,2 vid Pom´s bageri    300 bath/vecka

Ca 08.25 Framme vid skolan i Ban Phe

 

07.45 Casa Seaside   1 barn: 700 bath/barn/vecka  2barn: 600 baht/barn/vecka

Håller öppet för eventuella fler stopp…

08.00 VIP Chain Resort (vid receptionen)
1 barn: 700 bath/barn/vecka 2 barn: 600 baht/barn/vecka 3 barn: 500baht/barn/vecka

08.20 Framme vid skolan i Ban Phe

Om du är intresserad av skolskjuts för dina barn, så är det lämpligt att meddela det via mail redan vid anmälan eller direkt på info@svenskskolabanphe.se.