Det verkar som att det har blivit lättare igen att få ta med sig skolpengen till Thailand. Under några år så har det varit stopp sedan Skolverket 2011 gick ut till kommunerna med uppfattningen att det var olagligt att skicka skolpeng utomlands till av Skolverket ej godkända skolor.

Förra läsåret hade vi tre elever från Danderyds kommun under hela höstterminen samt en elev från Sollentuna kommun under februari månad. Ta kontakt med din egen kommuns skolkontor och kolla hur de ställer sig till frågan?

Tidigare har det funnits vad vi vet elva kommuner som låtit eleverna helt eller delvis ta med sig sin skolpeng till Thailand.

Dessa kommuner är Ekerö, Gävle, Helsingborg, Härnösand, Jönköping, Nacka, Sollefteå, Sollentuna, Vellinge, Ystad samt Danderyd. Det viktiga är att vistelsen inte ska betraktas som varaktig, utan är en tillfällig vistelse, t.ex. 1-9 månader. Om man flyttar ner mer permanent, upphör kommunens eventuella skyldigheter.

Läs vidare i artikel i Riksdag och Departement, Nr 17, 2010

Ladda ner dokument