Vi erbjuder barn från Förskoleklass – årskurs 9 att gå i vår semesterskola.

Barnen har med sig planering och böcker hemifrån och våra lärare handleder och dokumenterar barnens framsteg och utvecklingsområden utifrån lgr11. Många av uppgifterna integreras i olika teman, där det thailändska samhället och kulturen även ingår som en del. Vi erbjuder ett avslutande samtal tillsammans med elev och vårdnadshavare och skickar med en detaljerad sammanfattning till hemskolan. Erfarenheten från flertalet svenska hemskolor är att barnen ligger bra till skolmässigt när de kommer hem igen. Inför detta läsår kommer vi köpa in robotar och annat programmeringsmaterial då det nu skrivs in i läroplanen.

Foto: Jenny Puronne

Vad gäller de praktisk-estetiska ämnena, så kan vi dock inte erbjuda all undervisning, pga att vi ej har tillgång till allt material eller till de specialsalar som eventuellt krävs. En lösning på detta bör därför diskuteras med hemskolan innan skolstart hos oss. I vissa fall har eleven blockläst ett ämne innan eller efter Thailandsvistelsen? Vi försöker alltid se utmaningar som möjligheter och är öppna för förslag!

Vid önskan av handledning av gymnasie – elever kan vi inte erbjuda utbildade gymnasielärare men är öppna för dialog kring ett fungerande koncept.

Vi tar emot VFU-studenter på skolan och har ca 2 – 3 st per läsår som då studerat till lärare i olika åldrar på svenska högskolor. Välkomna med Er ansökan!