För hela skolan och förskolan har vi gemensamma tider 8.30-14.15. Högstadieeleverna kommer eventuellt att behöva lägga en del ytterligare tid på skolarbete (ca en timme per dag), för att hinna med motsvarande schema för skolorna i Sverige. Dock upplever de flesta elever att de hinner med allt och mer därtill under den skoltid de går, även att de går kortare dagar. Då vi har mindre klasser genererar det oftast i större arbetsro och en högre effektivitet i skolarbetet!

Läs mer under Föräldrainformation för förskolan för att se hur en dag för dem kan se ut.

Foto: Jenny Puronne