Den fria leken är viktig. Här utvecklar barnen empati och samarbete. De får även chans att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och intryck. Leker gör vi både inne och ute under dagen på förskolan.

Vi arbetar tematiskt utifrån Lpfö98 (förskolans läroplan). Vi arbetar med olika teman och arbetar alltid ”ämnesintegrerat”. Vi kommer arbeta med naturvetenskapliga begrepp, experiment, estetisk verksamhet, digitala verktyg och studiebesök.

I bokstavsarbetet arbetar vi tillsammans i alla åldrar, även de minsta- dock på olika nivåer. Målet med bokstavarbetet är att på ett lustfyllt sätt skapa intresse för bokstäver, ord och språk. Barnen ska utveckla sin förmåga att känna igen bokstäver.

* Leta ord som börjar på veckans bokstav

* Skapande aktiviteter

* Fem myror är fler än fyra elefanter (spel och film)

Två gånger om dagen äter vi frukt och klockan 11.00 äter vi lunch. Tänk på att smörja in barnen med solkräm på morgonen och ta gärna med en hatt eller keps.

Sista timman varje dag, kommer förskoleklass in till oss, där vi lär av varandra i både leken och organiserade samlingar.

Information om vår verksamhet, samt veckobrev, finns att läsa varje fredag på http://www.svenskskolabanphe.se och vi informerar kontinuerligt ut till föräldrarna via vår facebooksida Ess-Skolan 2018/2019 (ansökan om medlemskap med godkännande, är ett krav), samt vår öppna företagssida Ess-Skolan (för alla).

Säg till om ni inte har tillgång till facebook så ni får informationen i pappersform eller via mail istället!

Vid frånvaro: Ring 062-8580853 eller maila 1516ess@gmail.com