Vi kommer inte att ha möjlighet att bekosta några försäkringar för eleverna.

Det är därför viktigt att du som förälder/vårdnadshavare kollar upp ert barns försäkringsskydd i god tid innan ankomsten. Viktigt att se till att ha en giltig sjuk- och olycksfallsförsäkring för ert barn, eftersom Eastern Swedish School inte har någon försäkring för sina barn/elever.

Oftast täcker hemförsäkringen ett reseskydd de första 45 dagarna som går att förlänga.