Anmälan är definitiv först när anmälningsavgiften inkommit. Vi tar emot och godkänner elever i datumordning, så försök att anmäla och betala i så god tid som möjligt för att vara säker på en plats.

För anmälan till vistelse som gäller för höstterminen, ska 30% av anmälningsavgifter vara betald 2 veckor efter erhållen faktura om anmälan sker innan 30april. Resterande skolavgift ska vara betald senast 30 juni. Vid anmälan efter 30 april så ska hela beloppet betalas inom 2 veckor efter erhållen faktura.

För anmälan till vistelse som gäller för höstterminen, ska 30% av avgiften vara betald 2 veckor efter erhållen faktura om anmälan sker innan 30augusti. Resterande skolavgift ska vara betald senast 30 oktober. Vid anmälan efter 30 augusti så ska hela beloppet betalas inom 2 veckor efter erhållen faktura.

Vi brukar få fullt på skolan i januari och februari, så om din vistelse gäller dessa månader så är det viktigt att vara tidigt ute för att få plats!

Vid avbokningar minst tre månader innan elevens startdatum återbetalas allt utom första anmälningsavgiften (30%). Vid senare avbokningar sker återbetalning enbart om platsen kan återbesättas med annan elev.

När du fyllt i alla uppgifter i anmälningsformuläret, kan du välja att klicka på knappen ”Skriv ut” för att få en kopia av din anmälan. Ställ in din skrivare så att du får liggande format på utskriften.

Ett klick på knappen ”Skicka” sänder det ifyllda formuläret till vår webbadress. I retur skall du så gott som omgående få ett automatiskt svar som konstaterar att din anmälan kommit fram. Inom några dagar därefter får du ett e-postbrev med bekräftelse om barnet fått plats på skolan samt i så fall faktura för betalning av anmälningsavgiften.

Till anmälningsformuläret »