Anmälan till Eastern Swedish school

Förälder/vårdnadshavare

Förälder/vårdnadshavares namn *

Förälder/vårdnadshavares epostadress *

Bostadsdress

Gatuadress *

Postnr och ort *

Telefon (inkl. riktnummer) *

Eventuell adress i Thailand

Elev / elever & personnr

Om flera barn, ange ett namn och personnummer på varje rad.

Namn, personnr *

Hemskola

Om flera barn, på varje rad - ange barnets namn, hemskola och epostadress till lärare.

Elevens namn, hemskola, epostadress till lärare *

Period

Önskar börja *
Önskar sluta *

Meddelande


*) Fält som måste fyllas i.