Anmälan till Eastern Swedish school

Förälder/vårdnadshavare

Förälder/vårdnadshavares namn *

Förälder/vårdnadshavares epostadress *

Bostadsdress

Gatuadress *

Postnr och ort *

Telefon (inkl. riktnummer) *

Elev / elever & personnr

Om flera barn, ange ett namn och personnummer på varje rad.

Namn, personnr *

Hemskola, mentors epostadress, samt vilken årskurs eleven ska gå under 2020/2021

Om flera barn, på varje rad - ange barnets namn, hemskola, epostadress till lärare och årskurs för 2020/2021.

Elevens namn, hemskola, årskurs, epostadress till lärare *

Bostadsområde/ village/ namn på hotell/ resort i Thailand

Period

Önskar börja 20XX-XX-XX*
Önskar sluta 20XX-XX-XX*

Önskar ni skolskjuts?* (Se prislista beroende på var ni ska bo. Vi kan ej garantera plats om ni ej föranmält)

Har barnet/barnen behov av särskilt stöd? (viktigt att ni här skriver om eleven har särskilda anpassningar/hjälpmedel i Sverige)

Något annat vi behöver veta inför barnet/barnens skolgång hos oss? (socialt, blöja, sova middag)

Efter ni skickat iväg anmälan önskar vi att ni går in och "gillar/följer" vår öppna sida "Ess Skolan" på Facebook. Där kommer det även informeras om att ni kan ansöka om medlemskap i en sluten grupp för föräldrar till elever som ska gå hos oss under läsåret.


*) Fält som måste fyllas i.

 

Läs informationen om hur anmälningsprocessen går till under fliken – Elev på ESS – “Anmälan”.