Anmälan till Eastern Swedish school

Förälder/vårdnadshavare

Förälder/vårdnadshavares namn *

Förälder/vårdnadshavares epostadress *

Bostadsdress

Gatuadress *

Postnr och ort *

Telefon (inkl. riktnummer) *

Elev / elever & personnr

Om flera barn, ange ett namn och personnummer på varje rad.

Namn, personnr *

Hemskola samt vilken årskurs eleven ska gå under 2018/2019

Om flera barn, på varje rad - ange barnets namn, hemskola, årskurs och epostadress till lärare.

Elevens namn, hemskola, årskurs, epostadress till lärare *

Eventuell adress i Thailand

Period

Önskar börja 20XX-XX-XX*
Önskar sluta 20XX-XX-XX*

Meddelande

Efter ni skickat iväg anmälan önskar vi att ni går in och "gillar/följer" vår öppna sida "Ess Skolan" på Facebook. Där kommer det även snart informeras om att ni kan ansöka om medlemskap i en sluten grupp för föräldrar till elever som ska gå hos oss under läsåret 2018/2019.


*) Fält som måste fyllas i.

 

Läs informationen om hur anmälningsprocessen går till under fliken- Elever – ”Anmälan”.