Anmälan till Eastern Swedish school

  Förälder/vårdnadshavare

  Förälder/vårdnadshavares namn *

  Förälder/vårdnadshavares epostadress *

  Hemadress

  Gatuadress, postnr, ort *

  Telefon (inkl. riktnummer) *

  Elev / elever & personnr

  Om flera barn, ange ett namn och personnummer på varje rad.

  Namn, personnr *

  Hemskola, årskurs eleven kommer gå under terminen 2021/2022, samt mailadress till ansvarig lärare eller rektor

  Om flera barn, på varje rad - ange barnets namn, hemskola, årskurs för 21/22, samt epostadress till ansvarig lärare eller rektor.

  Elevens namn, hemskola, årskurs, epostadress till lärare *

  Bostadsområde/namn på hotell/resort i Thailand. Skriv vet ej om ni ännu ej bokat

  Period

  Önskar börja 20XX-XX-XX*
  Önskar sluta 20XX-XX-XX*

  Önskar ni skolskjuts?* (Se prislista beroende på var ni ska bo. Vi kan ej garantera plats om ni ej föranmält)

  Har barnet/barnen behov av särskilt stöd? (viktigt att ni skriver i förväg om eleven har särskilda anpassningar/hjälpmedel i Sverige för att vi ska kunna tillgodose de behoven)

  Något annat vi behöver veta inför barnet/barnens skolgång hos oss? (socialt, blöja, sova middag)

  Efter ni skickat iväg anmälan önskar vi att ni går in och "gillar/följer" vår öppna sida "Ess Skolan" på Facebook, samt ess_skolan på Instagram. På Facebook kommer det även informeras om att ni senare kan ansöka om medlemskap i en sluten grupp för föräldrar till andra elever som ska gå hos oss under vårterminen 2022.


  *) Fält som måste fyllas i.

   

  Läs informationen om hur anmälningsprocessen går till under fliken – Elev på ESS – “Anmälan”.